Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP243 Polimer Kimyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Polimer olarak adlandırılan büyük molekül yapısına sahip maddelerin genel tanımı, elde ediliş yöntemleri ve polimerlerin kimyasal, fiziksel, termal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, polimerlerin ısıl özellikleri ve mekanik özellikleri ile ilgili temel kavramları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, "polimer kimyası", Gazi Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Polimerlere giriş, Polimerlerin Sınıflandırılması, Molekül kütlesine göre sınıflandırma, Kondensasyon polimerleri,Katılma Polimerleri, Isıya karşı gösterilen davranışa göre sınıflandırma, polimerik metaryallerin termal ve mekanik özellikleri Polimer zincirinin yapısına göre sınıflandırma, Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma, Polimer zincirlerinin fiziksel yapısına göre sınıflandırma, Polimerlerde Molekül kütlesi türleri, Polimerlerin isimlendirilmesi, Polimerlerin bozunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimerin m Polimer Tanımı Polimer genel tanımı, Polimerleşme derecesi, Ortalama mol kütlesi kavramı, Polimer zinciri ne demektir. Hafta-1.docx
2 Amorf ve Kristal polimer kavramı Hafta-2.docx
3 Step ve Zincir Polimerleşmesinin özellikleri, Doğrusal Polimerler, Dallanmış polimerler, Merdiven tipi Polimerler Hafta-3.docx
4 Polimerlerde Molekül Kütlesi Türleri ve Tayin yöntemleri-Polimerlerim İsimlendirilmesi Hafta-4.docx
5 Kondensasyon Polimerleri -Tipik kondensasyon polimerlerinin eldesi ve mekanizmasının açıklanması Hafta-5.docx
6 Katılma Polimerleri ve reaksiyon mekanizmalarının açıklanması Hafta-6.docx
7 Anyonik, katyonik ve Radikalik olarak elde edilen polimerlerin çeşitli katalizör sistemleri ile eldesi mekanizmalarının açıklanması Hafta--7.pdf
8 Polimerlerin Isıl Özellikleri: Polimerlerin ısı karşısındaki davranışları Hafta--8.pdf
9 Polimerlerin Isıl Özellikleri: Camsı geçiş sıcaklığı, Maksimum kullanım sıcaklığı Hafta--9.pdf
10 Ara sınav Hafta-10.docx
11 Polimerlerin Isıl Özellikleri: Isıl geçişler ve polimer özelliklerii, Camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi Hafta--11.pdf
12 Genel soru çözümleri Hafta--12.pdf
13 Genel soru çözümleri Hafta-13.docx
14 Genel soru çözümleri Hafta-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267276 Polimerin malzeme olarak günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini kavrayabilirler.
2 1267277 Polimer molekülleri ile diğer küçük moleküller arasındaki farkı anlayabilir. Polimerlerin geniş bir tanımlaması yapıldıktan sonra bu maddelerin yaşantımızın her aşamasında karşımıza çıkacağını, dolayısıyla uygulama alanlarını fark edecek, Vücudumuzun ve doğada bulunan çok şeyin polimerik bir yapıda olduğunu görecek,Polimer eldesinde hangi tür moleküllerin polimerleşmeye yatkın olduklarını anlayabilir.
3 1267278 Elde edilen polimerik ürünlerin istenilen fiziksel, kimyasal, elektriksel, optik vb. özelliklere sahip, uygulama alanına göre muhtelif amaçlar için malzeme olarak kullanılabileceğini anlayabilir.
4 1267279 Polimerin termal ve mekanik özelliklerini anlayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
3 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
4 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek