Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP245 Anorganik Kimya 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencileri, atomik yapı, elementlerin genel özellikleri, moleküler simetri, kimyasal bağ türleri ve kimyasal bağ teorileri (DBT, MOT) konularında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomik yapı ve periyodik tablo, Elementlerin genel özellikleri, Kimyasal bağa giriş, Moleküler simetri, Kovalent bağ, Katılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik Yapı ve Periyodik Cetvel, Hidrojenin Atomik Spektrumu, Bohr Teorisi, Heisenberg Prensibi anorganik1.pdf
2 Kuantum Atom Modeli ve Schrödinger Dalga Denklemi, Radyal ve Açısal Fonksiyonlar anorganik2.pdf
3 Çok Elektronlu Atomlar, Pauli Dışlama Prensibi, Etkin Çekirdek Yükü ve Slater Kuralları, Aufbau Prensibi, Hund Kuralı, Periyodik Cetvel anorganik3.pdf
4 Elementlerin Genel Özellikleri, Atom Büyüklüğü, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi anorganik4.pdf
5 Fajans Kuralları, Elektronegatiflik, Dipol Moment, Metalik Karakter anorganik5.pdf
6 Kimyasal Bağa Giriş, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Rezonans, Metalik Bağ anorganik6.pdf
7 Moleküler Simetri ve Grup Teoriye Giriş, Simetri Elemanları, Simetri İşlemleri, Nokta Grupları anorganik7.pdf
8 Karakter Tabloları, Simetri ve Grup Teorinin Kimyasal Problemlerin Çözümünde Kullanılması, Simetri ve Polarlık, Simetri ve Kirallik anorganik8.pdf
9 Kovalent Bağ, Lewis ve Sidgwick-Powell Teorisi, Değerlik Tabakası Elektron Çiftleri İtmesi Kuralı anorganik9.pdf
10 Ara sınav
11 Değerlik Bağı Teorisi (DBT), Melezleşme Türleri, Simetri ve Grup Teori Yaklaşımıyla Moleküllerin Melezleşme (hibritleşme) Türlerinin Bulunması anorganik10.pdf
12 Molekül Orbitalleri Teorisi (MOT), Atomik Orbitallerin Doğrusal Birleşimi Yöntemi anorganik11.pdf
13 Aynı ve Farklı İki Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması anorganik12.pdf
14 Çok Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması anorganik13.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488755 Öğrenci atomik yapıyı tanımlar, atomik yapı ile atomik spektroskopi arasındaki ilişkiyi bilir.
2 1488756 Atomik yapıya ilişkin Bohr teorisi ve kuantum modelini kavrar.
3 1488757 Moleküler simetri ve grup teoriyi tanımlar. Moleküllerin simetri nokta gruplarını bulur. Karakter tablolarını açıklar.
4 1488758 İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağı bilir.
5 1488759 Molekül orbitalleri teorisini (MOT) tanımlar. MOT’u kullanarak moleküllerin yapı ve özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 3
3 4 4 4 3 3 1 3 1 1 2 2 3
4 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 2 3
5 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek