Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP214 Kalite Kontrol 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Kimyasal üretimde kalite ve proses kontrolü ilişkisini algılayabilme, kontrol mekanizmaları ve endüstriyel uygulamaları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zeynep İLKILIÇ AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin ŞİMŞEK, 2003 • Ekip Çalışması ve Liderlik,Acar BALTAŞ, Remzi Kitabevi,2007. • Geleceğin Organizanizasyonunu Yaratmak, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları,2000. • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Yavuz DEMİREL, IQ Yayınları,2006. • İnovasyon, Arman KIRIM, Sistem Yayıncılık, 2007. • ISO 9000-2001 Toplam Kalite Yönetimi, Özkan Tütüncü- Özlem İpek DOĞAN,DEU,2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kontrol ve tarihsel geçmişi, kontrol mekanizmaları, kalite kontrol sistemleri ve endüstriye uygulamaları, standartlar ve önemi ve kimyasal üretimde kalite kontrol sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 1. HAFTA.docx
2 Kalite Kavramı Nedir? KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2. HAFTA.docx
3 Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3. HAFTA.docx
4 Kalite Kavramında Değişik Yaklaşımlar KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 4. HAFTA.docx
5 Kaizen ve Sürekli İyileştirme KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 5. HAFTA.docx
6 Kalite Kontrol Çemberleri KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 6. HAFTA.docx
7 Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 7. HAFTA.docx
8 Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 8. HAFTA.docx
9 Kalite Güvence Sistemi ve ISO Kavramı KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 9. HAFTA.docx
10 Ara sınav KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 10. HAFTA.docx
11 ISO 9001:2000- ISO 9001:2000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 11. HAFTA.docx
12 Kalite Sistemi Dokümantasyonu, Kalite El Kitabı Kavramı KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 12. HAFTA.docx
13 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 13. HAFTA.docx
14 Üretimde kalite kontrol teknikleri KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 14. HAFTA.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404957 Kalite Güvence Sistemleri ve Standartlarının özelliklerini kavrayabilme
2 1413670 Kalitede standartlaşmanın önemini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 2 3 1 1 3 2 3
2 4 4 4 3 3 2 3 1 1 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek