Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP216 Kromatografi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı öğrencilere yapacakları bilimsel çalışmalarda kullanabilecekleri modern kromatografik tekniklerin öğretilmesi ve bu tekniklerin kullanılmasında karşılarına çıkacak problemlerde nasıl bir yol izleyerek çözebileceklerinin kavratılması. Metot seçimlerinde neye dikkat etmeleri gerektiği ve bu metotları nasıl seçeceklerinin öğretilmesi. Elde edilen kromatografik verilerin nasıl değerlendirileceğinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SKOOG, HOLLER, NIEMAN, Enstrümental Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık, 1997 2. CLIFTON E. MELOAN, Chemical Separations Principles Techniques, and Experiments, John Wiley and Sonc Inc, 1999

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromatografi ve ayırma biliminde temel kavramlar, Kromatografiye genel bakış ve kimyadaki yeri ve önemi, Kromatografide tabaka ve hız teorileri, Tutunma parametreleri, kolon verimliliği, çözünürlük, Gaz kromatografisi ve temelleri, Metod geliştirme ve uygulamaları, Kütle spektrometresi genel bakış, Kütle spektrometresi iyon kaynakları ve seçimi, Kütle spektrometresi türleri teorileri ve uygulamaları, Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve temelleri HPLC metot geliştirme ve uygulamaları, Kapileri elektroforez ve teorisi, Kapileri elektroforez metot geliştirme ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografi ve ayırma biliminde temel kavramlar 1.pdf
2 Kromatografiye genel bakış ve kimyadaki yeri ve önemi 2.pdf
3 Kromatografide tabaka ve hız teorileri 3.pdf
4 Tutunma parametreleri, kolon verimliliği, çözünürlük 4.pdf
5 Gaz kromatografisi ve temelleri 5.pdf
6 Metod geliştirme ve uygulamaları 6.pdf
7 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve temelleri 7.pdf
8 HPLC metot geliştirme ve uygulamaları 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Dağılma Kromatografisi 9.pdf
11 Adsorpsiyon Kromatografisi 10.pdf
12 İyon Değiştirme Kromatografisi 11.pdf
13 Kağıt Kromatografisi 12.pdf
14 Süper Kritik Akışkan Kromatografisi (SFC) 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
99278 1405045 Kromatografik metotların neler olduğunun öğrenir
99279 1410785 Metotların neye göre seçilmesi gerktiğinin öğrenir
99280 1411197 Hangi alanlarda ne tür metotların kullanılması gerektiğini öğrenir
99281 1399319 Farklı metotların birbiriyle olan ilişkilerinin öğrenir
99282 1401136 Öğrenilen tekniklerin endüstriyel alanda nasıl kullanılacağını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
99278 3 3 4 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99279 3 3 4 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99280 3 3 3 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99281 3 3 3 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99282 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek