Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP216 Kromatografi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı öğrencilere yapacakları bilimsel çalışmalarda kullanabilecekleri modern kromatografik tekniklerin öğretilmesi ve bu tekniklerin kullanılmasında karşılarına çıkacak problemlerde nasıl bir yol izleyerek çözebileceklerinin kavratılması. Metot seçimlerinde neye dikkat etmeleri gerektiği ve bu metotları nasıl seçeceklerinin öğretilmesi. Elde edilen kromatografik verilerin nasıl değerlendirileceğinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SKOOG, HOLLER, NIEMAN, Enstrümental Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık, 1997 2. CLIFTON E. MELOAN, Chemical Separations Principles Techniques, and Experiments, John Wiley and Sonc Inc, 1999

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromatografi ve ayırma biliminde temel kavramlar, Kromatografiye genel bakış ve kimyadaki yeri ve önemi, Kromatografide tabaka ve hız teorileri, Tutunma parametreleri, kolon verimliliği, çözünürlük, Gaz kromatografisi ve temelleri, Metod geliştirme ve uygulamaları, Kütle spektrometresi genel bakış, Kütle spektrometresi iyon kaynakları ve seçimi, Kütle spektrometresi türleri teorileri ve uygulamaları, Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve temelleri HPLC metot geliştirme ve uygulamaları, Kapileri elektroforez ve teorisi, Kapileri elektroforez metot geliştirme ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografi ve ayırma biliminde temel kavramlar TEMEL KAVRAMLAR.docx
2 Kromatografiye genel bakış ve kimyadaki yeri ve önemi
3 Kromatografide tabaka ve hız teorileri
4 Tutunma parametreleri, kolon verimliliği, çözünürlük
5 Gaz kromatografisi ve temelleri GAZ KROMATOGRAFİSİ.doc
6 Metod geliştirme ve uygulamaları
7 Kütle spektrometresi genel bakış
8 Kütle spektrometresi iyon kaynakları ve seçimi
9 Kütle spektrometresi türleri teorileri ve uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve temelleri
12 HPLC metot geliştirme ve uygulamaları HPLC.doc
13 Kapileri elektroforez ve teorisi
14 Kapileri elektroforez metot geliştirme ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
99278 1177240 Kromatografik metotların neler olduğunun öğrenir
99279 1183334 Metotların neye göre seçilmesi gerktiğinin öğrenir
99280 1183773 Hangi alanlarda ne tür metotların kullanılması gerektiğini öğrenir
99281 1171162 Farklı metotların birbiriyle olan ilişkilerinin öğrenir
99282 1173088 Öğrenilen tekniklerin endüstriyel alanda nasıl kullanılacağını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
99278 3 3 4 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99279 3 3 4 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99280 3 3 3 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99281 3 3 3 4 2 3 2 1 1 1 3 2
99282 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek