Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP232 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilere kimya biliminin ve endüstriyel kimyanın teknik terimlerini öğretilmesi ve bu konularda tercüme yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat KARADAYI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya laboratuvarlarında kullanılan araçların ve düzeneklerin İngilizce karşılıkları, Kimyasal bileşiklerin İngilizce adlandırılması, Kimya teknolojisinde kullanılan proseslerden bazılarının İngilizceden Türkçeye çevrilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İngilizce Gramer Tekrarı 1_HAFTA.pdf
2 İngilizce Gramer Tekrarı 2_HAFTA.pdf
3 İngilizce Gramer Tekrarı 3_HAFTA.pdf
4 Bazı cümlelerden çeviriler 4_HAFTA.pdf
5 Bazı cümlelerden çeviriler 5_HAFTA.pdf
6 Organik Kimya ile ilgili Metin çevirileri 6_HAFTA.pdf
7 Organik Kimya ile ilgili Metin çevirileri 7_HAFTA.pdf
8 Fizikokimya ile ilgili Metin çevirileri
9 Ara sınav 9_HAFTA.pdf
10 Fizikokimya ile ilgili Metin çevirileri 10_HAFTA.pdf
11 Biyokimya ile ilgili Metin çevirileri 11_HAFTA.pdf
12 Biyokimya ile ilgili Metin çevirileri 12_HAFTA.pdf
13 Analitik kimya ile ilgili Metin çevirileri 13_HAFTA.pdf
14 Analitik kimya ile ilgili Metin çevirileri 14_HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266887 Temel mesleki kavramların İngilizcelerini söyleyebilme.
2 1266888 Mesleki ekipmanların İngilizce karşılıklarını sıralayabilme.
3 1266889 Kimyasal bileşiklerin İngilizce adlandırılmalarını tanımlayabilme
4 1266890 Mesleki metinlerin çevirilerini sözlük yardımı ile yapabilme.
5 1266891 Mesleki gelişiminde İngilizcenin önemini belirtebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3
2 3 3 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3
3 3 3 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3
4 3 3 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3
5 3 3 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek