Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP234 İşletme Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zeynep İLKILIÇ AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek İŞLETME YÖNETİMİ 1.docx
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek İŞLETME YÖNETİMİ 2.docx
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek İŞLETME YÖNETİMİ 3.docx
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek İŞLETME YÖNETİMİ 4.docx
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İŞLETME YÖNETİMİ 5.docx
6 İşletmenin Çevresini Tanımak İŞLETME YÖNETİMİ 6.docx
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmakİşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İŞLETME YÖNETİMİ 7.docx
8 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İŞLETME YÖNETİMİ 8.docx
9 İş yerinin Kapasitesini BelirlemekToplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak İŞLETME YÖNETİMİ 9.docx
10 Arasınav İŞLETME YÖNETİMİ 10.docx
11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İŞLETME YÖNETİMİ 11.docx
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmakİş yeri ve Üretim Planı Yapmak İŞLETME YÖNETİMİ 12.docx
13 İş yeri ve Üretim Planı YapmakYatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek İŞLETME YÖNETİMİ 13.docx
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak İŞLETME YÖNETİMİ 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267711 Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek
2 1267712 İş yerini faaliyete açmak
3 1267713 İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 4
2 1 1 1 2 2 4 3 2 1 3 3 4
3 1 1 1 2 2 4 3 2 1 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek