Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere bölümü, mesleği, çalışma alanlarını, bölümde anlatılan derslerin genel içeriklerini tanıtmak, Bilgisayar Mühendisliği eğitimine hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eren.Ş, Razbonyalı.M, Şengonca.H, Okatan. A, Yazıcı.A, Erten.M, Arsan.T, Duru.N, Çölkesen.R, Özcerit A.T, Uğurkaya.C, Sarıdoğan.M.E,”Bilgisayar Mühendisliğine Giriş”, PapatyaBilim Yayıncılık, 2016 Bilgisayar Bilimine Giriş, 12. Basımdan Çeviri, Çeviri Editörü: Yrd.Doç.Dr. Birim Balcı Demirci Nobel Yayıncılık,2016 Digital and Microprocessor Fundamentals Theory and Applications, William Kleitz ,Second Edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Bilgisayar Mühendisliği , Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı,Algoritmalar ve Akış Diyagramları, İşletim Sistemleri, Sayı ve Kodlama Sistemleri, Boole cebri, Mantık Kapıları ve Doğruluk Tabloları, Bilgisayar ağları ve İnternet, Yazılım Mühendisliği, Veri yapıları ve Modelleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka ve Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 3 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 6 4 24
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar, Bilgisayar Mühendisliği , Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı bilmuhgiris.pdf
2 Temel Kavramlar, Bilgisayar Mühendisliği , Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılım bilmuhgiris1.pdf
3 Algoritmalar ve Akış Diyagramları bilmuhgiris2.pdf
4 İşletim Sistemleri bilmuhgiris3.pdf
5 Sayı ve Kodlama Sistemleri bilmuhgiris4.pdf
6 Boole Cebri bilmuhgiris5.pdf
7 Mantık Kapıları ve Doğruluk Tabloları bilmuhgiris6.pdf
8 Arasınav
9 Bilgisayar Ağları ve İnternet bilmuhgiris7.pdf
10 Yazılım Mühendisliği bilmuhgiris8.pdf
11 Veri Yapıları ve Modelleri bilmuhgiris9.pdf
12 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri bilmuhgiris10.pdf
13 Yapay Zeka ve Uygulamaları bilmuhgiris11.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346625 Bilgisayar Mühendisliği faaliyet alanını bilir.
2 1346626 Sayı sistemlerini ve temel mantık kavramlarını bilir
3 1346627 Bilgisayar Donanımı ve yazılımı hakkında temel kavramları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3 2 1 5 5 5 5 1 4
2 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1
3 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek