Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL103 Programlamaya Giriş - I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Programlamaya dair temel kavramları vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Recai Oktaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"The Ruby Programming Language", By David Flanagan, Yukihiro Matsumoto, O'reilly, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Programlama kavramına giriş; Dil aileleri ile tanışma; Ruby geliştirme ortamıyla tanışma; Merhaba dünya deme; Değişken kavramını anlama; Kontrol yapıları yazabilme; Döngü kurma; İşlev yazma; Nesne yönelimli programlamaya giriş; Dosya giriş/çıkış yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
7 Laboratuvar 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Merhaba Dünya
2 Değişkenler Değişkenler prg1-01.pdf
3 İşlevler İşlevler prg1-02.pdf
4 Yineleme Yineleme prg1-03.pdf
5 Değer üreten işlevler Değer üreten işlevler prg1-04.pdf
6 Yineleme Yineleme prg1-05.pdf
7 Dizgi Dizgi prg1-06.pdf
8 Örnek Çalışma Örnek Çalışma prg1-07.pdf
9 ARA SINAV prg1-08.pdf
10 Modül Modül prg1-09.pdf
11 Özyineleme Özyineleme prg1-10.pdf
12 Sözlük Sözlük prg1-11.pdf
13 Sınıf Sınıf prg1-12.pdf
14 İstisna istisna prg1-13.pdf
15 Final Sınavı prg1-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346628 Temel kavramlar arasındaki benzerlik ve ayrımları kavramak ve ayırt edebilme
2 1346629 Programı modüler tasarlayabilmek
3 1346630 SVT tasarlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.