Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL121 Ayrık Matematik 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Ayrık matematik dersi, bilgisayar bilimlerinin omurgasını oluşturan soyut ayrık yapıların anlaşılmasını hedeflemektedir. Bilgisayar mühendisliğinin uygulamalarında önemli etkisi olan kümeler, ispat yöntemleri, fonksiyonlar, olasılık, çizge teorisi gibi konuları içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th edition, MCGRAW HILL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders küme teorisi ile başlayarak aşağıdaki konu başlıkları ile devam etmektedir: • Mantık ve Önermeler • Küme Teorisi • Bağıntılar • Fonksiyonlar • Vektörler ve Matrisler • Sayma • Olasılık Teorisi • Tanıtlama Yöntemleri • Çizge Kuramı • Yönlü Çizgeler • İkili Ağaçlar • Tamsayıların Özellikleri • Cebirsel Sistemler • Sıralı kümeler • Boole Cebri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 10 1
4 Quiz 10 50 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 10 4 40
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayrık matematik ve bilgisayar bilimlerinde kullanım alanları ayrik-matematik-tumnotlar.pdf
2 Mantık ve önermeler https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg4MjQ0MTA4NDZa
3 İspat yöntemleri, kümeler https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg4MjQ0MTA4NDZa
4 Bağıntı, işlem ve fonksiyonlar http://abl.gtu.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2011_1_211_59669005/Downloads/bl211bol1-3.pdf
5 Diziler ve seriler http://abl.gtu.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2011_1_211_59669005/Downloads/bl211bol1-3.pdf
6 ,Matrisler ve aritmetik http://abl.gtu.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2011_1_211_59669005/Downloads/bl211bol1-3.pdf
7 Tamsayılar ve moduler aritmetik https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/
8 Genel tekrar https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
9 Ara Sınav
10 Sayılar teorisi ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
11 Sayılar teorisi ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
12 Sayılar teorisi ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
13 Çizge Kuramı ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
14 Sonlu durum makineleri ve uygulamaları https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231389 Be able to have knowledge about mathematical foundations of computer science and understand basic information about discrete systems.
2 1231387 Application to computer science and other engineering problems using mathematical.
3 1231388 To be able to adopt basic planning principles.
4 1231390 Gain the ability to use graph theory in the modeling of discrete systems

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.