Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL104 Programlamaya Giriş-II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kod ve bilgisayar arasındaki sınırı anlamalarını, C ve Linux geliştirme araçlarını öğrenmelerini ve Programlama davranışlarını geliştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Aslan

Ön Koşul Dersleri

Programlamaya Giriş - I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. C Programming Language (2nd Edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall; 2 edition (April 1, 1988) 2. C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition, K.N.King, W. W. Norton ve Company; 2 edition (April 19, 2008)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derlemeli dil ailesiyle tanışma; Geliştirme ortamının ayarlanması; C diliyle "hello world"; Değişken kavramı; Kontrol yapıları oluşturma; Döngü kurma; Komut satırından argüman alma; Programların/yazılımların birbiriyle haberleşmesi; İşlev tanımlama; Önişleme; Pointer aritmetiği; Bellek tahsisi; Dosya giriş/çıkışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 10 1
6 Uygulama/Pratik 0 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 3 9
6 Uygulama/Pratik 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 2 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Giriş BIL104_Week1.pdf
2 Karakter Giriş-Çıkışı Karakter Giriş-Çıkışı BIL104_Week2.pdf
3 Değişkenler, Göstericiler ve Diziler Değişkenler, Göstericiler ve Diziler BIL104_Week3.pdf
4 Programları dosyalara bölme ve modüler tasarım Programları dosyalara bölme ve modüler tasarım BIL104_Week4.pdf
5 Programlama Stili, Değişken Ömürleri ve Programları Test Etmek Programlama Stili, Değişken Ömürleri ve Programları Test Etmek BIL104_Week5.pdf
6 Bağlı Listeler, Fonksiyon Göstericileri ve Soyut Veri Türü Bağlı Listeler, Fonksiyon Göstericileri ve Soyut Veri Türü BIL104_Week6.pdf
7 Program Tasarımı ve Çırpı İşlevi Program Tasarımı ve Çırpı İşlevi BIL104_Week6.pdf
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Bellek Tahsisi Bellek Tahsisi BIL104_Week8.pdf
10 İkili Sayılar İkili Sayılar BIL104_Week9.pdf
11 Dosya Giriş - Çıkışı Dosya Giriş - Çıkışı BIL104_Week10.pdf
12 Dosya Giriş - Çıkışı Dosya Giriş - Çıkışı BIL104_Week10.pdf
13 Sistem Çağrısı Sistem Çağrısı BIL104_Week11.pdf
14 Sistem Çağrısı Sistem Çağrısı BIL104_Week11.pdf
15 Final Sınavı Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385173 Programlama stiline uygun tasarım yapabilir.
2 1403101 Modüler tasarım yapabilir ve proje grubu çalışmasına katılması kolaydır.
3 1399352 Sözlük veri türü arkasındaki tasarımı bilir ve tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5
2 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3
3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek