Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL203 Veri Yapıları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Problem çözme yaklaşımını sağlamak, soyutlamayı kavramak ve problem çözerken soyut veri türünü kullanabilmek ve gerçeklemek imkanı sunmak.

Ön Koşul Dersleri

bil104,bil201

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miller B., Ranum D., Problem Solving With Algorithms And Data Structures Using Python, Franklin Beedle ve Associates, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş, kavramlar; Python Hızlı Tekrar; Soyut Veri Türü tasarlama: kesir sınıfı; Ortak Bölenlerin En büyüğü Algoritması; Miras Alma: sayısal devre simülatörü; Temel Veri Yapıları, yığıt SVT gerçekleme; Dengeli Parantez Problemi, Dengeli Simgeler; İkilik sisteme dönüşüm algoritması, infix, prefix, postfix gösterimi, dönüşüm; Postfix hesaplayıcı tasarımı, hanoi kuleleri; Kuyruk SVT gerçekleme, Hot Potato, Simülasyon: yazdırma görevi; Deque SVT gerçekleme, Palindrome denetçisi; Özyineleme, dönüşüm, yığıt frameleri, Hanoi kulesi yeniden, Fraktal:sierpinski; şifreleme ve modül aritmetiği, RSA şifreleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, kavramlar
2 Python Hızlı Tekrar
3 Soyut Veri Türü tasarlama: kesir sınıfı
4 Ortak Bölenlerin En büyüğü Algoritması
5 Miras Alma: sayısal devre simülatörü
6 Temel Veri Yapıları, yığıt SVT gerçekleme
7 Dengeli Parantez Problemi, Dengeli Simgeler
8 İkilik sisteme dönüşüm algoritması, infix, prefix, postfix gösterimi, dönüşüm
9 Postfix hesaplayıcı tasarımı, hanoi kuleleri
10 ARA SINAV
11 Kuyruk SVT gerçekleme, Hot Potato, Simülasyon: yazdırma görevi
12 Deque SVT gerçekleme, Palindrome denetçisi
13 Özyineleme, dönüşüm, yığıt frameleri, Hanoi kulesi yeniden, Fraktal:sierpinski
14 Şifreleme ve modül aritmetiği, RSA şifreleme
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141557 Problem çözerken gerekli soyut veri türünü tasarlar.
2 1123801 Özyineli problemleri analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.