Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL221 Doğrusal Cebir 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin; lineer denklem sistemlerinin çözümü, matrisler ve matris işlemleri, determinant, rank, öz değerler ve öz vektörler, iki boyutlu uzaydaki dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisi ile ilgili kavram ve yöntemleri öğrenmesi ve uygulayabilmesi ve bunları bilgisayar mühendisliği problemlerinde kullanabilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan Tutar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Fethi Çallıalp, Nuri Kuruoğlu, Lineer Cebir, Samsun, 1996. 2. Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall.2000. 3. Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra 4. C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra 5. Jim Hefferon, Linear Algebra, Lecture Notes on Linear Algebra.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Gauss indirgemesi, Gauss-Jordan, Cramer, ters matris, normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, baz ve boyut kavramları, matrisin öz değer ve öz vektörleri, lineer uzaylarda lineer dönüşümler, bilgisayar mühendisliğindeki uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin Gauss yöntemiyle bulunuşu Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
2 Matrisler ve elemanter satır işlemleri Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
3 Elemanter işlemlerle denklem sistemlerinin çözümü matrislerin terslerinin bulunuşu Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
4 Vektör uzayları ve alt uzaylar Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
5 Rn ve Cn de vektörler ve işlemleri Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
6 Taban ve boyut Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
7 Alt uzayların direk toplamı Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
8 Koordinatlar ve tabanlar arası dönüşüm matrisi Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
9 Ara sınav
10 Koordinatlar ve tabanlar arası dönüşüm matrisi Lineer Cebir PDF Ders Notları(HAFTALARA BÖLÜNMÜŞ).pdf
11 Lineer dönüşümler
12 Değer uzayı ve çekirdeğin bulunuşu Determinant(Kitapta Sayfa 209-240 ).pdf
13 Özdeğer, özvektörler Özdeğerler ve Özvektörler(13. ve 14. haftalar. Bu ikiye Bölünecek).pdf
14 Özdeğer, özvektörler Özdeğerler ve Özvektörler(13. ve 14. haftalar. Bu ikiye Bölünecek).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367909 Mühendislik uygulamalarında karşılaşacakları yüksek boyutlu doğrusal cebrik ve türevsel denklemleri matris işlemleriyle ve ayrıca bilgisayar yardımıyla çözebilirler.
2 1371881 Doğrusal dönüşümleri, doğrusal denklem sistemlerini rank, özdeğer ve özvektör bulma ve benzeri yöntemlerle analiz edebilirler.
3 1373358 Çarpma, toplama, ters alma, indirgenmiş biçimlere getirme, köşegenleştirme, dikleştirme, Gauss ve Jordan satır işlemleri ve benzeri matris-vektör işlemlerini yerine getirebilirler.
4 1360611 Doğrusal vektör uzaylarının ve alt uzayların boyutlarını ve taban vektörler sistemini bulabilir ve alt uzayları analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.