Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL204 Algoritmalar 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Bilgisayar mühendisliğinde sık karşılaşılan algoritmaların mantığının kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Aslan

Ön Koşul Dersleri

Veri Yapıları

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miller B., Ranum D., Problem Solving With Algorithms And Data Structures Using Python, Franklin Beedle ve Associates, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alg.Analizi, Big-O gösterilimi; Anagram: brute force,sırala-karşılaştır, say-karşılaştır,arama:ardışıl, ikil arama; Çırpı:nedir,işlevi,tablosu,çakışma,anagram, çakışma çözümleme; HashTable gerçekleme, analizi; Sıralama: baloncuk, seçmeli, araya girmeli, kabuk; birleştirmeli, hızlı; ağaç: giriş, kavramlar, ikil ağaç gerçekleme: listelerin listesi, düğümler ve referanslar; ikil ağaç uygulamaları: parse ağacı, değer hesaplama, ağaçta dolaşım; ağaç: ikil arama ağaçları gerçekleme, uygulama; yığın: öncelik kuyruğu, gerçekleme; çizge: kavram, gerçekleme:komşuluk matrisi, gerçekleme: komşuluk listesi; çizge:algoritma:BFS, kelime merdiveni; çizge:algoritma:DFS, at tur problemia) çizge:algoritma:DFS, at tur problemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 9 10 1
6 Uygulama/Pratik 10 15 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 3 9
5 Derse Katılım 9 2 18
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algoritma analizi, Big-O notasyonu http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
Algorithms_OpenAccess.pdf
2 Anagram problemi: kaba kuvvet, sırala-karşılaştır, say-karşılaştır; arama: sıralı, ikili olarak http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
3 Hash: nedir ?, fonksiyonlar, tablo, çatışmalar, anagram; çatışma çözümü http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
4 Karma tablo uygulaması ve analizi http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
5 Sıralama: kabarcık, seçim, ekleme http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
6 Birleştirme ve hızlı sıralama http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
7 Ağaç ADT: intro, kavram, ikili ağaç (BT) uygulaması: bağlantılı liste, düğüm referansı http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
8 BT uygulama örnekleri: ayrıştırma ağacı, eval, seyahat http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
9 Ağaç: ikili arama ağacı (BST) http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
10 Arasınav
11 Yığın: öncelik sırası: uygulama http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
12 Grafik: kavram, uygulama: komşuluk matrisi, liste http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
13 Grafik algoritması: BFS: kelime merdiveni oyunu http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
14 Grafik algoritması: DFS: şövalye turu sorunu http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169747 İleri düzey algoritma geliştirme
2 1171135 Sıralama algoritmalarının başarımını karşılaştırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.