Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL308 Özdevinirler Kuramı 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Programlama dillerinin tasarımına ilişkin matematiksel yöntemlerin sunulması ve bir dilde yazılan bir programın kabul şartları için araçlar tasarımını mümkün kılmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi İsmail İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Ünal Yarımağan, "Özdevinirler (Otomatlar) Kuramı ve Biçimsel diller", 1. baskı, Bıçaklar kitabevi, 2003. Lewis, H.R. & Papadimitriou, C.H., Elements of the Theory of Computation, (2nd ed.), Prentice-Hall, 1998. Micheal Sipser, Introduction to the Theory of Computation 2nd edition, Course Technology, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dillerle ilgili temel matematik, sonlu durum makineleri ve özellikleri, düzenli ifadeler ve kümeler, Deterministik ve nondeterministik otomatlar, Dilbilgisi ve diller, düzenli diller, bağlamdan bağımsız diller, Gramerlerin iyileştirilmesi ve Normal formlar, Yığıtlı otamatlar, Turing makineleri, Ayrıştırma işlemleri, Dillerin sınıflandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 60 60
2 Final Sınavı 1 90 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiksel tanımlar ve özellikler Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part01.rar
2 Sonlu durum makineleri Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part02.rar
3 Kararlı otomatalar Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part03.rar
4 Kararlı olmayan otomatalar Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part04.rar
5 Düzenli ifadeler, dilbilgisi ve diller Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part05.rar
6 Düzenli ve düzensiz diller Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part06.rar
7 Bağlamdan bağımsız dilbilgisi ve diller, pumping lemma Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part07.rar
8 Bağlamdan bağımsız dilbilgisi ve diller Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part08.rar
9 Ara sınav
10 Ayrıştırma işlemi Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part09.rar
11 Normal formlar Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part10.rar
Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part11.rar
12 Yığıtlı otomatalar Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part11.rar
13 Yığıtlı otomatalar Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part11.rar
14 Turing makineleri Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part11.rar
15 Turing makineleri, hesapedilebilirlik teorisi, karmaşıklık teorisi Özdevinirler Kuramı Ders Notu.part11.rar
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76074 1405060 Bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin kuramsal temellerindeki en önemli konulardan bir olan biçimsel diller ve otomatlar kuramının detaylı olarak inceleyerek bu temel bilgilerin çeşitli örneklerle pekiştirilmesini sağlamak.
76076 1423395 Derleyici tasarımları için ön bilgiler
76077 1426809 Otomatların bilgisayar donanımı ile ilişkilendirilmesi
76078 1410819 Dillerin sorunlarını anlayabilmek ve bunları çözmek
76079 1431490 Dil tasarımlarının gerçekleştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.