Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL401 Bilgisayar Ağları 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, veri iletişimi ve bilgisayar ağları ile ilgili temel kavramları, ağ’ların tarihçesini, ağ türlerini, fiziksel veri iletişim ortamında kullanılan medyayı, iletişim protokollerini, protokollerin sınıflandırılmasını, katmanlı sistemleri, ağ mimarisini ve Open System Interconnection (OSI) referans modelini açıklayabilmesini, OSI referans modelinin katmanlarını ve katmanların fonksiyonlarını tanıyabilmesini; Internetworking hakkındaki kavramları, TCP/IP referans modelini, TCP/IP referans modelindeki fonksiyonları ve protokolleri tanıyabilmesini, IP adres sistemini çözümleyebilmesini ve TCP/IP referans modelindeki diğer protokollerin çalışmasını açıklayabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) STEWENS R.W., "TCP/IP Illustrated, Volume 1,2 and 3", Addison-Wesley Professional, 1993 2) FOROUZAN B.A.; Data Communications and Networking, Fourth Ed., McGraw Hill, 2007 3) TANENBAUM A.S.; Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar Ağlarına Giriş Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi Veri İletişiminin Temelleri İletişim Protokollerinin Sınıflandırılması Protokollerin Katmanlaşması ve Ağ Mimarisi Open Systems Interconnection Referans Modeli Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri Internet Kavramları, Mimarisi ve Protokolleri Gelecekteki Internet Protokolü Internet Control Message Protocol Transmission Control Protocol Domain Name System E-Mail Transfer Protokolleri File Transfer Protocol

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Ağlarına Giriş, Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması, Bilgisayar Ağlarının Avantajları, Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi, Bilgisayar Ağlarının Yapısı, Ağ Topolojileri http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_1_V7.01.ppt
2 Veri İletişiminin Temelleri, Analog ve Sayısal İletişim, Veri Kodlama Teknikleri, Multiplexing, Asenkronize ve Senkronize İletim http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_2_V7.01.ppt
3 Unicast, Multicast, Broadcast kavramları, Veri Akışı, Veri İletişim Ortamları, İletişim Protokollerinin Sınıflandırılması http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_3_V7.01.ppt
4 Protokollerin Katmanlaşması ve Ağ Mimarisi, Katmanlar Arasındaki İletişim, Bilgisayar Ağlarında Standard Belirleyen Kuruluşlar, OSI Referans Modeline Giriş, Fiziksel Katman, Veri Bağlantı Katmanı, Frame Oluşturma http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_4_V7.01.ppt
5 Hata Kontrolü, Akış Kontrolü, Hata Düzeltme, “Parity Check”, “Block Sum Check”, Cyclic Redundancy Check”, Ağ Katmanı, Kalabalık Kontrolü http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_5_V7.01.pptx
6 Internet Kavramları, Mimarisi ve Protokolleri, OSI ve DoD Referans Modeli, IP Adresleri, Özel IP Adresleri, Adres Çözümleme ve Adres Çözümleme Protokolü http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_6_V7.01.pptx
7 Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri, Bilgisayar Ağlarında Yönlendirme Algoritmaları http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_7_V7.0.pptx
8 IP Paketleri ve Paket İletimi, IP Paket Formatı, IP Paketlerinin Rota Üzerinde Bölünme ve Tekrar Birleştirilme İşlemleri, Gelecekteki Internet Protokolü http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_8_V7.0.pptx
9 Ara Sınav
10 Internet Control Message Protocol (ICMP) http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_9_V7.0.pptx
11 Transmission Control Protocol (TCP) http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_9_V7.0.pptx
12 Unix Datagream Protocol (UDP) http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_9_V7.0.pptx
13 Domain Name System (DNS)’e Giriş, DNS Tarihçesi, DNS İsimlendirme Yapısı, E-posta Altyapısı, HTTP Altyapısı http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-7e/Chapter_9_V7.0.pptx
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1391470 Bilgisayar ağlarını tanımlayabilme ve çeşitli kriterlere göre sınıflandırabilme.
2 1392201 Bilgisayar ağlarının tarihçesi ve Veri iletişimi kavramlarını açıklayabilme.
3 1398399 İletişim protokollerini sınıflandırabilme.
4 1383441 Protokollerin katmanlaşması ve ağ mimarisini anlayabilme.
5 1393240 Open System Interconnection (OSI) ve DoD referans modelini ve OSI/DoD katmanlarında yer alan işlevleri açıklayabilme.
6 1397818 Internet Kavramlarını ve TCP/IP referans modelini tanımlayabilme.
7 1403529 IP Adresleme yapısını ifade edebilme ve adres çözümleme protokolünü açıklayabilme.
8 1384654 Internet Control Message Protocol-ICMP işleyişini açıklayabilme.
9 1398962 TCP (Transmission Control Protocol)’ün işleyişini açıklayabilme.
10 1400094 UDP (Unix Datagram Protocol)’ün işleyişini açıklayabilme.
11 1381054 Domain Name Systems-DNS kavramlarını tanımlayabilme ve işleyişini açıklayabilme.
12 1394826 E-mail transfer ve file transfer protokollerinin işleyişini açıklayabilme.
13 1402363 HTTP işleyişini açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6 5
7 5
8
9
10
11 5
12
13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek