Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL481 Web Programlama Laboratuvarı (SL 1) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Etkileşimli içerek için web sayfalarını programlamada kullanılan yöntemleri öğrencilere göstermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stepp, M. Miller, J. and Kirst, V. 2009; Web Programming Step by Step, 552 p. Tuna, H. 2007; PHP ve AJAX, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 362 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

HTML ve CSS. HTML Form Oluşturma. PHP Dili: Değişkenler ve Sabitler. PHP Dili: İşleçler, Karar Yapıları. PHP Dili: Döngüler, Fonksiyon Tanımlama. PHP ile MySQL. PHP ile XML. PHP ile RSS. JavaScript ve DOM. Ajax ile HTML Form Oluşturma. Ajax ile Veritabanı. Ajax ile XML. Ajax ile RSS.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Internet ve internet sunucuları ağı, Web dilleri / teknolojileri
2 Temel HTML ve Elemanları, Temel CSS, Sayfa bölümleri, CSS kutu modeli
3 Kaydırma, Konumlandırma, Daha fazla düzen tasarımı, PHP'ye Giriş
4 Daha fazla PHP sözdizimi, Gömülü PHP, PHP fonksiyonları, Dosya G/Ç
5 HTML formları, GET/POST, Dosya aktarımı, Form doğrulama, Düzenli ifadeler
6 Nesne-yönelimil PHP, Daha fazla düzenli ifadeler, JavaScript'e giriş
7 Belge Nesne Modeli, Zamanlayıcı Olayları, Genel DOM nesneleri
8 Göze batmayan JS, DOM ağacında gezinme, Olaylar
9 Arasınav
10 İstemci-tarafı doğrulama, Ajax
11 XML
12 Web sunucuları, Web 2.0 and Scriptaculous kütüphanesi
13 SQL
14 Oturumlar ve çerezler, Web Güvenliği
15 Nesne-Yönelimli JavaScript
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278413 Temel web teknolojilerini(HTML, CSS stil sayfalarını) anlayabilir.
2 1278414 Javascriptte olaya dayalı programlamanın kullanımını anlayabilir.
3 1278415 Sunuculara bağlanan web sayfalarını yapmak için AJAX araçlarını kullanabilir.
4 1278416 Bir veritabanına erişmeyi sağlayacak sunucu-taraflı kodları yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.