Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular Laboratuvarı (SL 1) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencileri Bilgisayar Mühendisliği alanında araştırmaya yönlendirmeye ya da mevcut eğilimler göz önüne alındığında yakın zamanda büyük öneme kavuşacağı düşünülen konularda bilgi vermeye yönelik çeşitli konuları lisansüstü öğrencilerine aktarmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ersin Elbaşı, Mehmet S. Aktas, "Research On Computer Science, Computer And Electronics Engineering", Book, VDM Verlag ISBN: 3639120035, 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir konu seçilir ve bu konuyla ilgili bilimsel araştırma yapılır. Bu dersin içeriği kapsamında; Bilgisayar Mühendisliği alanında; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem ve benzeri) gözden geçirmek ve belirlenen konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında seçilen konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmesi
3 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazılabilmesi - I
4 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazılabilmesi - II
5 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusu verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmesi - I
6 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusu verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmesi - II
7 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusundaki bulguların yorumlanması ile ilgili özelliklerin açıklanabilmesi - I
8 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusundaki bulguların yorumlanması ile ilgili özelliklerin açıklanabilmesi - II
9 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda elde ettiği bulguların yorumlanabilmesi - I
10 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda elde ettiği bulguların yorumlanabilmesi - II 12 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusu sonucuna göre öneriler geliştirebilmesi 13 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili özet yazılabilmesi 14 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili özet yazılabilmesi
11 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda elde ettiği bulguların yorumlanabilmesi - II
12 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusu sonucuna göre öneriler geliştirebilmesi
13 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili özet yazılabilmesi
14 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki araştırma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili özet yazılabilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278343 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili en güncel konular üzerinde temel kavramları öğrenme ve uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandıracaktır.
2 1278344 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili en güncel konular ve teknolojiler kullanılarak uygulama geliştirme becerisi kazandıracaktır.
3 1278345 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili en güncel konular ve teknolojiler ile ilgili uygulamaların performans, ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik gibi kriterlere dayalı olarak değerlendirilmesi için gerekli becerileri kazandıracaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.