Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL476 Web Programlama Laboratuvarı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Web, Web tasarımı ve Internet teknolojileri temel kavramları verilerek, Java Teknolojisi tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri (Html, Css, Javascript) ve araçlarının (Java EE) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.İsmail İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CoreServlets, Oreally Head First Java

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Java EE kullanılarak web uygulama geliştirme, Spring ve Hibernate Frameworklerinin kullanımı, JSTL kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve internet teknolojisi, internet tabanlı uygulamalar
2 Servlet temelleri
3 Form Datalarının işlenmesi
4 Request Headers kavramları ve uygulamada kullanılışı
5 Response Headerların işlenmesi ve uygulamada kullanılışı
6 Status Codes ve Cookie kavramları
7 Session tracking kavramı
8 JSP diline giriş
9 JSP scripting elemanlarının kullanılışı
10 Page direktifleri
11 Java Beans kavramının anlaşılması
12 MVC kavramının anlatılması
13 Expression language kavramının anlatılması
14 Basic Custom Tag kavramı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97433 1414956 Internet, Web ve Temel grafik kavramlarını tanımlar
97434 1415783 HTML ve CSS kavramlarını tanımlar
97435 1421103 Java Teknolojisini kavrar
97436 1404442 Java Web Teknolojisini Servler ve JSP kavramlarını öğrenir
97437 1421241 Uygulama Sunucusu üzerinde Java Web Ugulamalarını dağıtır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.