Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL418 Yazılım Test Süreçleri Laboratuvarı (SL 2) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yazılım test süreçleri uygulamaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Recai Oktaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Sürüm takip servisleri: http://github.com - Sürekli entegrasyon servisleri: http://drone.io

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazılım geliştiriciliğinde büyük önem arz eden test test süreçleri ve bu süreçlerin arka planında yer alan "çevik (agile) geliştirme" gibi geliştirme metodolojileri. Seviyelerine göre testler: birim test, kabul testi, sistem testi, entegrasyon testi. Test süreçlerinin konuşlandırma süreçleriyle entegrasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Hata türleri
3 Yazılım geliştirme metodolojileri
4 Yazılım geliştirme metodolojileri
5 Yazılım geliştirme ortamları
6 Sürüm takip sistemleri
7 Sürüm takip sistemleri
8 Birim testler
9 Birim testler
10 Ara sınav
11 Davranış testleri
12 Davranış testleri
13 Çevik geliştirme prosesleri
14 Kesintisiz entegrasyon
15 Kesintisiz entegrasyon
16 Genel bakış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116023 1193497 Test sürecini diğer yazılım geliştirme süreçleriyle karşılaştırır
116024 1180326 Hata türlerini tanımlar ve karşılaştırır
116025 1176678 Çevik yazılım geliştirme metodolojisini özümser
116026 1182918 Test araçlarını tanır ve kullanır
116027 1192886 Sürüm takip sistemlerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.