Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL434 Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı (SL 2) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili temel kuramsal çerçeveyi, teknikleri ve teknolojileri sunmaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, coğrafi veri modelleme ve işleme, coğrafi veri tabanı tasarımı ve mekansal analize yönelik becerileri kazanmış olması beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lo, C.P. and Yeung, A.K.W. (2007) Concepts and Techniques of Geographic Information Systems, 2nd ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. Chang, K.T. (2012) Introduction to Geographic Information Systems, 6th ed., Boston: McGraw-Hill. Jensen J.R. and Jensen R.R. (2012) Introductory Geographic Information Systems, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’ne giriş, Coğrafi veri tabanı modelleri, Geometrik veri modelleri ve veri yapıları, Coğrafi veri tabanı tasarımı, Coğrafi verilerin işlenmesi, Coğrafi veriler için yapısal sorgulama dili (SQL), Mekansal analiz teknikleri, CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’ne giriş: Temel kavramlar, coğrafi veriler ve veri kaynakları, uygulama alanları
2 Coğrafi veri tabanı modelleri: İlişkisel model
3 Coğrafi veri tabanı modelleri: Nesne yönelimli model
4 Geometrik veri modelleri ve veri yapıları: Nesne tabanlı (vektör) model
5 Geometrik veri modelleri ve veri yapıları: Alan tabanlı (raster) model
6 Coğrafi veri tabanı tasarımı
7 Coğrafi verilerin işlenmesi
8 Coğrafi veriler için yapısal sorgulama dili (SQL)
9 Ara Sınav
10 Mekansal analiz teknikleri
11 Mekansal analiz teknikleri
12 CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları
13 CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları
14 CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
115023 1401158 Coğrafi bilgi sisteminin temelleri hakkında bilgi sahibi olma
115024 1403391 Coğrafi bilgi sitemi teknolojisiyle ilgili temel araçları ve teknikleri kullanabilme
115025 1405748 Coğrafi veri tabanları oluşturabilme ve mekansal analiz uygulamaları gerçekleştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.