Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL416 Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı (SL 2) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu ders, görüntü gösterimi, nokta işlemleri, yoğunluk dönüşümleri, filtreleme ve kenar, köşe, kabarcık, kontur algılama gibi görüntü işlemenin temellerine bir giriş sağlar; ve özellik algılama ve eşleştirme, kamera projeksiyonu, görüntü eşlemeleri, stereo ve hareket dahil çoklu görüntü geometrisi gibi bilgisayarla görme. Video dengeleme, stereodan derinlik geri kazanımı, gölgelendirmeden 3D geri kazanma, görüntü mozaikleme, nesne tanıma gibi bazı araştırma ve uygulama alanlarına odaklanmaktadır. Bilgisayar vizyonunda makine öğrenmesi yönlerinden de bahsedilecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms, Springer, Series: Undergraduate Topics in Computer Science, by Reinhard Klette, 2014. ISBN 978-1-4471-6319-0

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Araştırma Alanları, Uygulamalar, İlgili Disiplinler
2 Görüntü Gösterimi, Doğrusal Operatörler
3 Kenar, Köşe ve Kabarcık Algılama
4 Kontur Tespiti, Parametre Tahmini
5 Yazışma Eşleştirme
6 Kamera projeksiyonu
7 Düzlemsel Homografiler ve Görüntü Mozaikleme
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278532 Bir görüntünün nasıl temsil edildiğini açıklayabilir ve üzerinde çeşitli lineer operatörleri kullanabilirim.
2 1278533 Bir görüntü üzerinde kenar, köşe, damla algılama yapabilirim.
3 1278534 Ne tür uygulamalarda Hough dönüşümünün kullanılabileceğini açıklayabilirim.
4 1278535 Korelasyon temelli özellik eşleme yaklaşımlarını açıklayabilir.
5 1278536 Dünya, kamera, görüntü ve piksel koordinat sistemlerini ayırt edebilir, ileri ve geri yansımaları, görüntü dönüşümlerini tanıyabilirim.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.