Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL490 Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı (SL 2) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yüksek kalitede ve ekonomik yazılım geliştirme süreç ve yöntemlerinin öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pressman R., Software Engineering, 8th ed. (2014), Mc Graw Hill. Sommerville I., Software Engineering, 10th ed. (2015), Pearson Larman C., Applying UML and Patterns, 2nd ed. (2002), Prentice Hall. Kalıpsız Oya, Yazılım Mühendisliği, (1993), İ.Ü. Yayını

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri; Çevik Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri; Gereksinim Mühendisliği; Kullanım Senaryoları; UML Use-Case ve Etkinlik Şemaları; Yazılım Mimarisi; Yazılım Test Teknikleri; Yazılım Kalite Yönetimi; Yazılım Bakımı, Yazılımın Yeniden Kullanımı; Yazılım Konfigürasyon Yönetimi; Yazılım Proje Yönetimi; Yazılım Ölçümü; Yazılım Proje Maliyet Tahmin Yöntemleri; Yazılım Risk Yönetimi; Yazılım Süreci İyileştirme ve Yeterlilik Modelleri (CMMI)

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazılım Mühendisliğine Giriş, Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri (Geleneksel ve Çevik Süreçler)
2 Yazılım Gereksinim Mühendisliği. Kullanım Senaryoları. UML Use-Case Şemaları
3 Yazılım Mimarilerine Giriş
4 Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım. UML Etkinlik Şemaları
5 UML Modelleme ve Yazılım Geliştirme Araçları
6 Laboratuar Çalışması: Analiz odaklı UML Modelleme Araçları
7 Yazılım Test Teknikleri
8 Yazılım Kalite Yönetimi, Yazılım Yeniden Kullanımı, Yazılım Risk Yönetimi
9 Yazılım Bakımı, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Süreci İyileştirme, Yeterlilik Modeli (CMM)
10 Laboratuar Çalışması: Tasarım odaklı UML Modelleme Araçları
11 Yazılım Proje Yönetimi (Yazılım Ölçümü ve Yazılım Proje Maliyet Tahmin Yöntemleri, Çevik Proje Yönetimi)
12 Dönem Projesi Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278326 Öğrenciler klasik ve güncel yazılım geliştirme süreçlerini, her birinin karşılaştırmalı avantajları, dezavantajları ve uygulanabilecekleri durumları içerecek şekilde öğrenirler.
2 1278327 Öğrenciler yazılım geliştirme projeleri ile ilgili riskleri öğrenerek risk yönetimi yapabilme yeteneği kazanır.
3 1278328 Öğrenciler bir yazılım geliştirme ekibinin üyesi veya yöneticisi olarak görev yapabilmelerini sağlayacak ön bilgiyi kazanır.
4 1278329 Öğrenciler bir yazılım geliştirme projesinin tüm aşamalarında görev alabilme yeteneği kazanır.
5 1278330 Öğrenciler bir yazılım geliştirme projesinin teknik belgelendirmesini yapabilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.