Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL478 Programlamada Özel Konular Laboratuvarı (SL2) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Versiyon kontrol mantığını anlayarak bunun için geliştirilmiş araçları kullanabilme yetisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Erdem ALKIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pro Git, Second Edition,Scott Chacon and Ben Straub , Apress, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Versiyon kontrol sistemleri, svn temel yapısı ve kullanımı, git versiyon kontrol sisteminin yapısı, git kullanımı, dallanma ve birleştirme sorunlarının çözülmesi, deponun kontrolü, otomatik istek kontrolleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Versiyon takip sistemleri nedir.
2 SVN sisteminin temel özellikleri ve kullanılması
3 Git versiyon takip sistemi
4 Git için oluşturulmuş araçların tanıtılması
5 Git ile basit bir depo oluşturulması
6 Oluşturulan depoda dallanmanın kullanılması
7 Dallanmaların birleştirilmesi ve belirli bir versiyona geri dönme
8 Git araçlarını kullanarak yapılan değişikler hakkında rapor oluşturulması
9 Depoya yüklenecek dosyaların kontrolü için betikler oluşturma-1
10 Depoya yüklenecek dosyaların kontrolü için betikler oluşturma-2
11 Dosyaların depoya yüklendikten sonra otomatik olarak test edilerek rapor oluşturma-1
12 Dosyaların depoya yüklendikten sonra otomatik olarak test edilerek rapor oluşturma-2
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278355 Versiyon takip sistemlerini anlayabilir.
2 1278356 Versiyon takip araçlarını kullanabilir.
3 1278357 Birden çok kişinin dahil olduğu projelerde katkı sağlayabilir.
4 1278358 Yazılım geliştirme ve test süreçlerini anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.