Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları, teoremleri, sıvıların özelliklerini, hidrostatik konularını, akışkanların kinematiğini ve akış tiplerini örnek problem çözümleri desteği ile kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güney, Ş., 2004, Akışkanlar Mekaniği, DEÜ Yayınları, İzmir. 2. Berkün, M., 2010. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Seçkin Yayınevi, istanbul 3. Yüksel, Y., 2014, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta Basım Yayın Dağıtım, Istanbul. 5. Zühtü, Uysal, B., 2006. Akışkanlar Mekaniği, Alp Yayınevi. 6. Yücel, N., Dinler, N., Türkoğlu, H., Altaç, Z., 2013, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Nobel Yayıncılık, Istanbul. 7. Şekerdağ, N., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Nobel Yayıncılık, 2010. 8. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., 2012. Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları. İzmir Güven Kitabevi, (Çeviri:Tahsin Engin), İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkanların temel özelliği, akışkanların statiği, boyut analizi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Bernoulli denkleminin gerçek akışkanlara uygulanması, Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması, süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri, impuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları, laminer akım ve türbülanslı akım, akışkanlarda sürtünme ve enerji kayıpları, akışkanların transferinde motor gücünün hesaplanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 27 27
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 9 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkanlar mekaniği dersi ile ilgili temel kavramlar, sıvıların özellikleri, birim sistemleri Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
2 Akışkanların Statiği: Basınç ve basınç tipleri Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
3 Akışkanların Statiği: Basınç Ölçümü Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
4 Hidrostatik storage/app/public/semcoruh/69208
5 Hidrostatik Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
6 Bernoulli denklemi ve uygulamaları,Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması, Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
7 Bernoulli denkleminin gerçek akışkanlara uygulanması Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
8 Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması, Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
9 Arasınav
10 İdeal ve gerçek akışkanların 2 boyutlu akımı Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
11 Süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
12 İmpuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
13 Süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri, Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
14 Pompalar ve Türbinler Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129832 Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını öğrenir ve uygulamada karşılaşılan farklı akış türlerini tanımlayabilir.
2 1122798 Açık kanallarda ve borularda akışkanın akışını tanımlar ve akıştan kaynaklanan kayıpları hesaplayabilir.
3 1135247 İmpuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları
4 1288398 Problemlerin çözümünde mühendislik tekniklerini ve matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
3 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1
4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek