Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB310 Deniz Kirliliği ve Kontrolü 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; oşeonografik özellikleri, deniz ekosistemini,deniz kirlenmesinin tiplerini, Atıksu deniz deşarjları ile ilgili mikrobiyolojik kavramları, deniz çevresinde veri toplama ve ön arıtım, seyrelmeler, deniz deşarj sistemleri, dizaynı, inşaası, deniz deşarjlarının çevresel etkilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları Samsunlu, A., 1995. Deniz Kirliliği ve Kontrolü Artuz, I., 1992. Deniz Kirliliği Öztürk, İ. 1996 Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjlar Sistemleri Öztürk, İ., 2011, Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı (Su Vakfı Yayınları)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oşeonografik özellikler, deniz ekosistemi,deniz kirliliğine giriş, deniz kirlenmesinin tipleri, Atıksu deniz deşarjları ile ilgili mikrobiyolojik kavramlar, deniz çevresinde veri toplama ve ön arıtım, seyrelmeler, deniz deşarj sistemleri, dizaynı, inşaası, deniz deşarjlarının çevresel etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deniz Kirliliğine Giriş, Tanımlar giriş.pptx
2 Deniz Ortamı, Deniz Fizyografisi, SLAYT 1 deniz ortamı genel bilgi.ppt
3 Deniz Suyunun Fiziksel, kimyasal özellikleri SLAYT 2 deniz suyu özellikleri.ppt
4 Akıntılar ve deniz ekosistemleri SLAYT 3 akıntılar.ppt
5 Kıyı yönetimi, yönetmelikler SLAYT 1 kıyı yönetimi.ppt
6 Deniz Kirlenmesi, Kirleticilerin yapıları ve etkileri SLAYT 4 deniz ekosistemi.ppt
SLAYT 5 kirleticilerin yapısı ve etkileri.ppt
7 Gemilerden Kaynaklanan kirlilik, SLAYT 6 gemi kaynaklı kirlilik.ppt
8 Petrol ve deniz kirliliği SLAYT 7 petrol kirliliği.ppt
9 Arasınav
10 Atıksu ön arıtım sistemleri SLAYT 8 atıksu arıtma metodları ve denizde çalışma.ppt
11 Deniz deşarj sistemleri ve seyrelmeler SLAYT 9 atıksuların seyrelmesi S1.ppt
12 Deşarj borusu ve difüzör tasarımı ve stabilite tahkikleri Deniz Desarjı Eğitimi-I.pptx
Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
13 Deşarj borusu tipleri ve inşa yöntemleri boru cinsleri ve inşaa yöntemleri.ppt
14 II. Arasınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346729 Ülkemizdeki mevzuatı ve deniz kirliliği ve korunmasına ilişkin anlaşmaları bilir.
2 1346728 Deniz kirliliğinin denizdeki etkileri, Türkiye'deki kirlenmeyle ilişkilendirir.
3 1346730 Kirlilik çeşitlerini, özellikle petrol kirliliği, alınacak önlemler, gemilerin neden olduğu kirliliği bilir.
4 1346731 Deniz Deşarj sistemlerini projelendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 3 4 2
3 4 2
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek