Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM251 Olasılık Kuramı 927001 2 3 5

Dersin Amacı

İstatistik ve olasılık metotlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akdeniz, F. (2002). Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi. 2. Çelebioğlu, S. ve Kasap, R.. (2012). Olasılık ve İstatistiğe Giriş: Mühendisler ve Fenciler için. İstatistik, Türkiye. NOBEL. 3. Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Olasılık fonksiyonları, olasılık dağılımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
9 Problem Çözümü 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneme, Olaylar ve Olasılığın Klasik Tanımı Deneme, Olaylar ve Olasılığın Klasik Tanımı.pdf
2 Olasılığın Aksiyomatik Tanımı Olasılığın Aksiyomatik Tanımı.pdf
3 Olasılığın Geometrik Tanımı Olasılığın Geometrik Tanımı.pdf
4 Olayların Bağımsızlığı ve Koşullu Olasılık Olayların Bağımsızlığı ve Koşullu Olasılık.pdf
5 Tesadüfi Değişken ve Dağılım Fonksiyonu Tesadüfi Değişken ve Dağılım Fonksiyonu.pdf
6 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Olasılık Fonksiyonu Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Olasılık Fonksiyonu.pdf
7 Koşullu Tesadüfi Değişken ve Fonksiyonları Koşullu Tesadüfi Değişken ve Fonksiyonları.pdf
8 Arasınav Arasınav.pdf
9 Momentler Momentler.pdf
10 Moment Çıkaran Fonksiyon Moment Çıkaran Fonksiyon.pdf
11 Kesikli Dağılımlar 1 Kesikli Dağılımlar 1.pdf
12 Kesikli Dağılımlar 2 Kesikli Dağılımlar 2.pdf
13 Sürekli Dağılımlar 1 Sürekli Dağılımlar 1.pdf
14 Sürekli Dağılımlar 2 Sürekli Dağılımlar 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5773 1134725 Rastgele değişken, olasılık fonksiyonları bilinir.
20320 1140790 Temel istatistik kavramları bilinir.
22697 1133020 Olasılık kuralları bilinir.
31559 1163017 Bazı kesikli ve sürekli dağılımlar bilinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi