Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM351 Sayısal Çözümleme 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Analitik yolla çözümü zor olan problemlerin sayısal olarak çözüm yöntemlerinin öğretilmesi. Analitik bağıntısı olmayan, sayısal değer dizileri ile tanımlanmış problemlerin çözümlenmesi. Çeşitli programlama dilleri kullanılarak yazılım uygulamaları yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale (Çeviren : H.Heperkan, U. Kesgin) 2. Sayısal Çözümleme. Ziya Aktaş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sayısal çözümlemenin tanımı ve ilgi alanları. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümlenmesi, kök bulma problemi. Doğrusal, cebirsel denklem takımlarının çözümlenmesi. Aradeğeer hesaplanması (interpolasyon). Sayısal türev hesaplanması yöntemleri. Sayısal tümlev (integral) hesaplanması yöntemleri. Eğri uydurma yöntemleri. Türevsel denklemlerin sayısal çözümlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 3 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal çözümlemenin tanımı ve ilgi alanları.
2 Doğrusal olmayan denklemlerin çözümlenmesi, kök bulma problemi.
3 Doğrusal olmayan denklemlerin çözümlenmesi, kök bulma problemi.
4 Doğrusal, cebirsel denklem takımlarının çözümlenmesi.
5 Doğrusal, cebirsel denklem takımlarının çözümlenmesi.
6 Aradeğeer hesaplanması(interpolasyon).
7 Aradeğeer hesaplanması(interpolasyon).
8 Sayısal türev hesaplanması yöntemleri.
9 Sayısal tümlev (integral) hesaplanması yöntemleri.
10 ARA SINAV
11 Eğri uydurma yöntemleri.
12 En küçük kareler yöntemi.
13 Türevsel denklemlerin sayısal çözümlenmesi.
14 Türevsel denklemlerin sayısal çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146292 Doğrusal, cebirsel denklem takımlarını çözebilecek.
2 1162319 Doğrusal olmayan denklemlerin köklerini bulabilecek.
3 1165250 Sayısal türev ve tümlev değerlerini hesaplayabilrcek.
4 1125959 Sayısal değer çiftlerine uygun eğri uydurabilecek.
5 1155337 Analitik bağıntının olmadığı problemlerde, aradeğer hesaplayabilecek.
6 1164313 Türevsel denklemleri sayısal yöntemlerle çözümleyebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
2 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
3 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
4 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
6 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek