Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END207 Mühendislik Mekaniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.Statik problemlerinin çözüm metotlarının belirlemesi, ağırlık merkezleri ve atalet momentlerinin hesabıyla ilgili bilgileri öğretmek. Sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Can ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

TBFİZ115 Fizik- I

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) OMURTAG H.M. Mühendisler için Mekanik-Statik, Birsen Yayınevi, 2009. 2) Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2007. 3) Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,2008. 4) Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri, kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler, millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. DERS1 - GENEL PRENSIPLER.pdf
2 Üç boyutlu vektörler DERS2 -VEKTORLERIN TOPLANMASI.pdf
DERS3 - UC BOYUTLU VEKTORLER.pdf
3 Konum vektörleri DERS4 - KONUM VEKTORLERI.pdf
4 Parçaçığın dengesi DERS5 - SKALER CARPIM.pdf
5 Eş düzlemsel sistemlerin dengesi DERS6 - PARCACIK DENGESI.pdf
6 Kafes ve çerçeve sistemleri DERS7 - KAFES SISTEMLER.pdf
7 Sürtünme DERS8 - SÜRTÜNME.pdf
8 Doğrusal hareket DERS9 - GİRİŞ HAREKET DENKLEMLERI.pdf
DERS10 - DOĞRUSAL HAREKET GRAFIKSEL COZUM.pdf
9 İş ve enerji, güç ve verim DERS11 - IS-ENERJI.pdf
DERS12 - GUC ve VERIM.pdf
10 Arasınav Mühendislik Mekaniği Ders Değerlendirme.pdf
11 Enerjinin korunumu, Momentumun korunumu DERS13 - POTANSIYEL ENEJI enejinin korunumu.pdf
DERS14 - IMPULS VE MOMENTUM.pdf
DERS15 - IMPULS VE MOMENTUMUN KORUNUMU.pdf
12 Mukavemete giriş, temel tanımlar, Hooke kanunu, atalet momentleri DERS16 - ATALET MOMENTLERİ.pdf
DERS17 - MUKAVEMET.pdf
13 Nominal gerilmeler, normal gerilmeler (çekme, basma, eğme gerilmeleri) DERS18 - ÇEKME VE MALZEME MEKANİK OZELLİKLERİ.pdf
DERS19 - BASMA DENEYI.pdf
DERS20 - SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ.pdf
14 Kayma gerilmeleri (kesme, burulma gerilmeleri), eşdeğer gerilme, gerilme hipotezleri DERS21 - BURULMA.pdf
DERS22 - BURULMA ve YORULMA DENEYİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118875 Ağırlık merkezlerini, atalet momentlerini hesaplayabilir
2 1119851 Mekaniğin prensiplerini kuvvet ve moment kavramlarını bilir.
3 1228976 Mukavemetin temal tanımlarını bilir ve kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi hesaplayabilir.
4 1138171 Kesme kuvveti ve kayma gerilmeleri kavramlarına aşina olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 2 2 2 4 1 1 2
2 3 5 5 4 2 2 3 4 1 1 2
3 4 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2
4 4 5 5 3 3 2 2 4 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek