Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END206 Üretim Yöntemleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Malzeme imalatında kullanılan döküm, kaynak tekniklerini, metaller için plastik şekillendirme yöntemlerini, talaşlı imalat yöntemlerini, toz metalürjisi yöntemini ve alışılmamış imalat yöntemlerini öğretmek ve öğrenciye uygun imalat yöntemini seçebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Can ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Mikell P. Groover, Çev.: Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç, Modern İmalatın Prensipleri, Nobel Yayınevi, 4. Basımdan Çeviri, 2015. 2) P.F. Ostwald and J. Munoz, Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1997, New York, ISBN: 0-471-04741-4 (Old edition of the book: B. H. Amstead, P. H. Ostwald and M. L. Begeman, Manufacturing Processes,(8th Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, malzeme imalatında kullanılan döküm, kaynak tekniklerini, metaller için plastik şekillendirme yöntemlerini, toz metalürjisi yöntemini, talaşlı imalat yöntemlerini, alışılmamış imalat yöntemlerini öğretmek ve öğrenciye uygun imalat yöntemini seçebilme becerisi kazandırmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 20 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Döküm teknolojisine giriş, Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, Metalurjik esaslar, Katılaşma, Modeller. 1) Döküm Yöntemleri.pdf
2 Kum kalıba döküm, Kalıp malzemeleri, Kalıplama makineleri, Kabuk kalıba döküm, Hassas döküm yöntemi. 2) Döküm Yöntemleri-2.pdf
3 Kalıcı kalıba döküm, Basınçlı döküm, Savurma döküm, Bitirme işlemleri, 3) Döküm Yöntemleri-3.pdf
4 Kaynak yöntemleri ve sınıflandırılması 4) Birleştirme Yöntemleri-Kaynak.pdf
5 Lehimleme, Perçinleme ve yapıştırma yöntemleri 5) Birleştirme Yöntemleri-lehimleme, perçinleme, yapıştırma.pdf
6 Metaller için plastik şekillendirme yöntemleri (haddeleme, ekstrüzyon, dövme, tel çekme) 6) Metallerde Plastik Şekillendirme İşlemleri.pdf
7 Talaşlı imalat yöntemleri (Tornalama işlemi) 7) Talaşlı İmalat-tornalama.pdf
8 Talaşlı imalat yöntemleri (frezeleme, delme, taşlama, borlama işlemi) 8) Talaşlı İmalat-frezeleme, delme, taşlama.pdf
9 Talaşlı imalat yöntemlerinde kullanılan kesici takımların tanıtılması 9) Talaşlı İmalat-kesici takımlar.pdf
10 Arasınav Üretim Yöntemleri Ders Değerlendirme.pdf
11 Toz metalürjisi yöntemini tanıma 10) Toz Metalürjisi.pdf
12 Toz metalürjisi yöntemiyle parça üretimi 11) Toz Metalürjisi-2.pdf
13 Alışılmamış imalat yöntemlerini tanıma (ultrasonik işleme, su jeti ile işleme, ark ile kesme işlemi) 12) Alışılmamış İmalat Yöntemleri.pdf
14 Alışılmamış imalat yöntemlerini tanıma (elektrokimyasal işleme, elektroerozyonla işleme, lazer ışını ile işleme yöntemleri), 3D yazıcılar 13) Alışılmamış İmalat Yöntemleri-2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509293 Mühendislikte imalat yöntemleri hakkında gerekli bilgiyi edinir.
2 1352174 Makina imalatı için uygun yöntem/yöntemleri belirleme becerisi kazanır.
3 1365190 Döküm, kaynak, plastik şekillendirme yöntemleri, toz metalürjisi, talaşlı imalat ve alışılmamış imalat yöntemlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 4 3
3 2 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek