Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END305 Sistem Analizi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

İnsan, makina ve malzemeden (üretim güçleri ve üretim araçları) oluşan tümleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenen endüstri mühendisliğinde sistemlerin çözümlenmesi/incelenmesi/veya tasarımına ilişkin çalışmalar sistem analizi kapsamında ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Whitten, Bentley, Barlow, System Analysis & Design Methods, IRWIN, ikinci Basım, 1992. John Sterman, Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill/Irwin 2000. Evren, R. Sistem Analizi, İTÜ yayınları. İstanbul. 1992, B.S. Blanchard and W.J. Fabrycky (1998), Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, N.J. S. Şarman (1992), Sistem Analizi, D.E.Ü., İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem Düşüncesi,Sistem paradigmasındaki değişimler,temel sistem yaklaşımları,endüstriyel sistem analizi,modelleme,sistem analizi metotları,(swot ve diğerleri gibi)karar analizi ve karar verme yöntemleri,dinamik sistemlerin yapısı ve davranışları,sistem davranışının analizi,iş analizleri,sibernetik,sistem analisti,sistem tasarımı-dizaynı,proses mimarisi,programı-yazılım tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistem ve Sistem Yaklaşımı END305, Sistem Analizi, 1 Hafta.pdf
2 Bilgi Sistemlerine Giriş END305, Sistem Analizi, 2 Hafta.pdf
3 Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri (1) END305, Sistem Analizi, 3 Hafta.pdf
4 Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri (2) END305, Sistem Analizi, 4 Hafta.pdf
5 Bilgi Sistem Geliştirme Araçları (1) END305, Sistem Analizi, 5 Hafta.pdf
6 Bilgi Sistem Geliştirme Araçları (2) END305, Sistem Analizi, 6 Hafta.pdf
7 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi END305, Sistem Analizi, 7 Hafta.pdf
8 Ara Sınav
9 Bilgi Sistem Geliştirme Yaklaşımları END305, Sistem Analizi, 9 Hafta.pdf
10 İletişim ve Ağ Sistemleri END305, Sistem Analizi, 10 Hafta.pdf
11 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) END305, Sistem Analizi, 11 Hafta.pdf
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412252 Karmaşık problemler için bütüncül bakabilir.
2 1416843 Günümüzün disiplinlerarası iş ortamında çalışabilir ve projeler yönetebilir.
3 1408301 Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerinde problemleri belirleyebilir Ve bu problemler için çözüm önerileri hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 2 4 5 2 2 2 3
2 5 4 4 2 1 3 5 2 2 5 3
3 4 4 4 2 2 4 5 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek