Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END315 Veri Tabanı Yönetimi (TS 5.1) 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemlerinin temellerini bilen mühendisler yetiştirmek. Birkaç çeşit veri tabanı tasarlama becerisi kazandırmak. Endüstri mühendisliği programının kapsamında veri tabanı yönetimi sistemlerinin öneminin farkında olan mühendisler yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Barış ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Turgut ÖZSEVEN, Veritabanı Yönetim Sistemleri I, MuratHan Yayınları, 2011. 2. Zehra Alakoç Burma, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Sekin Yayıncılık, 2009. 3. - Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th ed., Pearson Education, Inc, Boston, MA, 2007. 4. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", Eight Edition, Addison-Wesley, 2004. 5. Ramakrishnan . Gehrke,Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill,2003. 6. Yarımağan, Ü.,Veritabanı Sistemleri, Ankara, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon işlemleri, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 5 65
54 Ev Ödevi 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş HF1.pdf
2 Veritabanı Servis Yapısı ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL kurulumu HF2.pdf
3 Veritabanında Temel Değişkenler ve Temel Sorgular HF3.pdf
4 Veri Modelleme, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesaplamarı, Veritabanı Normalizasyon ve Denormalizasyonu HF4.pdf
5 İşlem (Transaction) Mimarisi ve Veritabanı Performansı HF5.pdf
6 Veritabanında Tablo Tasarımı, Kısıt ve İndeks Mimarisi HF6.pdf
7 Veritabanı Fonksiyonları ve SMO ile Fonksiyon Geliştirme HF7.pdf
8 Veritabanında İleri Sorgular ve Veri İşleme (DML) Komutları ile sorgular oluşturma HF8.pdf
9 Veritabanında Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon, Görünüm, Saklı Prosedür ve Tetikleyici (Trigger) Mimarisi HF9.pdf
10 Ara Sınav
11 Veri Güvenliği, Yedekleme ve Cluster Oluşturma HF11.pdf
12 Veritabanında bütünleştirme HF12.pdf
13 OLAP ve İş Zekası Uygulamaları HF13.pdf
14 Crystal Reports ile Raporlama HF14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232136 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır
2 1232137 Örnek veritabanı yönetim sistemlerini kurabilir ve kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 4 5 4 3 5 2 2 4
2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek