Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END315 Veri Tabanı Yönetimi (TS 5.1) 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemlerinin temellerini bilen mühendisler yetiştirmek. Birkaç çeşit veri tabanı tasarlama becerisi kazandırmak. Endüstri mühendisliği programının kapsamında veri tabanı yönetimi sistemlerinin öneminin farkında olan mühendisler yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Barış ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Turgut ÖZSEVEN, Veritabanı Yönetim Sistemleri I, MuratHan Yayınları, 2011. 2. Zehra Alakoç Burma, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Sekin Yayıncılık, 2009. 3. - Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th ed., Pearson Education, Inc, Boston, MA, 2007. 4. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", Eight Edition, Addison-Wesley, 2004. 5. Ramakrishnan . Gehrke,Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill,2003. 6. Yarımağan, Ü.,Veritabanı Sistemleri, Ankara, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon işlemleri, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 5 65
54 Ev Ödevi 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş HF1.pdf
2 Veritabanı Servis Yapısı ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL kurulumu HF2.pdf
3 Veritabanı Temel Kavramları, Veri Modeli, Başlıca Veri Modelleri, İlişki Türleri HF3.pdf
4 İlişkisel Veritabanı Tasarım Aşamaları HF4.pdf
5 Veritabanı Normalizasyonu, Bağımlılık Türleri HF5.pdf
6 İlişkisel Cebir HF6.pdf
7 Yapısal Sorgulama Dili ve Veri Tanımlama (DDL) Komutları ile Sorgular Oluşturma HF7.pdf
8 Veritabanında İleri Sorgular ve Veri İşleme (DML) Komutları ile sorgular oluşturma HF8.pdf
9 Ara Sınav HF9.pdf
10 Veritabanında Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon, Görünüm, Saklı Prosedür ve Tetikleyici (Trigger) Mimarisi
11 Veri Güvenliği, Yedekleme ve Cluster Oluşturma HF11.pdf
12 Veritabanında Bütünleştirme HF12.pdf
13 OLAP ve İş Zekası Uygulamaları HF13.pdf
14 Crystal Reports ile Raporlama HF14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456804 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır
2 1456805 Örnek veritabanı yönetim sistemlerini kurabilir ve kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 4 5 4 3 5 2 2 4
2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek