Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END317 Endüstri 4.0 (TS 5.1) 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Sanayinin bilgisayarlaşması yönündeki gelişmelerin takip edilmesi, günümüz teknolojisindeki üretimin göden geçirilmesi, bulut teknolojisi ve nesnelerin interneti kavramlarının incelenerek büyük verilerin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak akıllı fabrika ve akıllı üretim hakkında bilgi sahibi olmak dersin amacıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürcan Banger, Dorlion Yayınevi, 2016, Endüstri 4.0 Ve Akıllı İşletme Ömer Faruk Görçün, Beta Basım Yayın, 2017, Endüstri 4.0

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni teknolojiler, veri yönetimi, endüstri 4.0’a giriş ve Endsütri 4.0’ı yorumlama, nesnelerin interneti, akıllı üretim, teknoloji ve ürün geliştirme, Endüstri 4.0’da insan kaynağı yönetimi ve Endüstri 4.0 uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni teknolojiler, teknolojik yönelimler
2 Veri, enformasyon, bilgi, internet ve bilgi, büyük veri, bulut bilişimi
3 Endüstri 4.0 nedir, tarihçesi, Endüstri 4.0’ı yorumlamak
4 Nesnelerin interneti
5 Nesnelerin interneti
6 İşletme ekosistemi ve teknolojik yenlikler
7 Akıllı üretim ve akıllı işletme
8 Teknoloji ve ürün geliştirme
9 Endüstri 4.0’da insan kaynağının rolü ve geleceği, takım çalışmasının önemi
10 Akıllı işletmelerde inovatif yaklaşımlar ve AR-GE
11 Endüstri 4.0 ile iletişimin yeni yol haritası
12 Endüstri 4.0 uygulamaları
13 Endüstri 4.0 uygulamaları
14 Endüstri 4.0 uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272596 Bulut teknolojisini öğretir
2 1272597 Nesnelerin interneti hakkında bilgi sahibi yapar
3 1272598 Büyük veri ve analiz süreçlerini öğretir
4 1272599 Akıllı üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
2 2 2 3 2 1 2 4 3 3 3 2
3 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
4 2 2 3 2 1 2 4 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek