Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END317 Endüstri 4.0 (TS 5.1) 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Sanayinin bilgisayarlaşması yönündeki gelişmelerin takip edilmesi, günümüz teknolojisindeki üretimin gözden geçirilmesi, bulut teknolojisi ve nesnelerin interneti kavramlarının incelenerek büyük verilerin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak akıllı fabrika ve akıllı üretim hakkında bilgi sahibi olmak dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Akın Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürcan Banger, Dorlion Yayınevi, 2016, Endüstri 4.0 Ve Akıllı İşletme Ömer Faruk Görçün, Beta Basım Yayın, 2017, Endüstri 4.0

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni teknolojiler, veri yönetimi, endüstri 4.0’a giriş ve Endsütri 4.0’ı yorumlama, nesnelerin interneti, akıllı üretim, teknoloji ve ürün geliştirme, Endüstri 4.0’da insan kaynağı yönetimi ve Endüstri 4.0 uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni teknolojiler, teknolojik yönelimler 2020 Güz Dönemi Hafta I Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta I.mp4
Asekron (Uzun) Endüstri 4.0 Hafta I.mp4
2 Veri, enformasyon, bilgi, internet ve bilgi, büyük veri, bulut bilişimi 2020 Güz Dönemi Hafta II Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta II.mp4
3 Endüstri 4.0 nedir, tarihçesi, Endüstri 4.0’ı yorumlamak Asekron Endüstri 4.0 Hafta III.mp4
2020 Güz Dönemi Hafta III Endüstri 4.0.pdf
4 Nesnelerin interneti Asekron Endüstri 4.0 Hafta IV.mp4
2020 Güz Dönemi Hafta IV Endüstri 4.0.pdf
5 Nesnelerin interneti 2020 Güz Dönemi Hafta V Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta V.mp4
6 İşletme ekosistemi ve teknolojik yenlikler 2020 Güz Dönemi Hafta VI Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta VI.mp4
7 Akıllı üretim ve akıllı işletme Asekron Endüstri 4.0 Hafta VII.mp4
2020 Güz Dönemi Hafta VII Endüstri 4.0.pdf
8 Teknoloji ve ürün geliştirme 2020 Güz Dönemi Hafta VIII Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta VIII.mp4
9 Endüstri 4.0’da insan kaynağının rolü ve geleceği, takım çalışmasının önemi 2020 Güz Dönemi Hafta IX Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta IX.mp4
10 Akıllı işletmelerde inovatif yaklaşımlar ve AR-GE Asekron Endüstri 4.0 Hafta X.mp4
2020 Güz Dönemi Hafta X Endüstri 4.0.pdf
11 Endüstri 4.0 ile iletişimin yeni yol haritası 2020 Güz Dönemi Hafta XI Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta XI.mp4
12 Endüstri 4.0 uygulamaları ve proje sunumlarının yapılması 2020 Güz Dönemi Haftalar XII-XIII-XIV Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta XII.mp4
13 Endüstri 4.0 uygulamaları ve proje sunumlarının yapılması 2020 Güz Dönemi Haftalar XII-XIII-XIV Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta XIII.mp4
14 Endüstri 4.0 uygulamaları ve proje sunumlarının yapılması 2020 Güz Dönemi Haftalar XII-XIII-XIV Endüstri 4.0.pdf
Asekron Endüstri 4.0 Hafta XIV.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493574 Bulut teknolojisini öğretir
2 1493575 Nesnelerin interneti hakkında bilgi sahibi yapar
3 1493576 Büyük veri ve analiz süreçlerini öğretir
4 1493577 Akıllı üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
2 2 2 3 2 1 2 4 3 3 3 2
3 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
4 2 2 3 2 1 2 4 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek