Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END319 Yalın Üretim (TS 5.1) 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Süreçlerdeki israfları elimine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran yalın üretim yaklaşımının tanıtılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALIŞ BOYACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. DeCarlo N. “ Lean Six Sigma”, Alpha, 2007 2. George M.L., Rowlands D., Price M., Maxey J. “Lean Six Sigma Pocket Toolbook”, McGraw Hill, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yalın üretim ile ilgili temel kavramlar, yalın yönetim prensipleri, 7 temel israf, kaizen, değer akış analizi, toplam verimli bakım, 5S, grup teknolojisi , kanban , poka-yoke , tam zamanında üretim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 9 90
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yalın Üretim Temel Kavramlar YALIN ÜRETİM.pdf
2 Üretim ortamında Meydana Gelen 7 Temel İsraf YALIN ÜRETİM.pdf
3 Değer Akış Haritalama YALIN ÜRETİM.pdf
4 İtme ve Çekme Sistemleri YALIN ÜRETİM.pdf
5 Tam Zamanında Üretim YALIN ÜRETİM.pdf
6 Toplam Verimli Bakım YALIN ÜRETİM.pdf
7 5S, Görsel İşyeri YALIN ÜRETİM.pdf
8 Kaizen Kaizen.pdf
9 Grup Teknolojisi YALIN ÜRETİM.pdf
10 Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi-SMED YALIN ÜRETİM.pdf
11 Kanban YALIN ÜRETİM.pdf
12 Poka-Yoke YALIN ÜRETİM.pdf
13 Yalın Altı Sigma YALIN ÜRETİM.pdf
14 Yalın Altı Sigmanın Fazları ve İnsan Kaynakları YALIN ÜRETİM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493601 Üretim ortamlarındaki temel israf kaynaklarını bulur
2 1493602 İş yerini 5S’e göre değerlendirebilir, düzenleyebilir
3 1493603 Değer Akış Haritalaması yapabilir
4 1493604 Tam zamanında üretimin mantığını ve toplam verimli bakımın tüm sistem üzerindeki etkisini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 2 1 2 3 2 4 2 2
2 3 3 4 3 1 3 3 1 4 2 2
3 3 3 5 4 1 3 4 1 3 2 2
4 3 3 5 4 1 3 4 1 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek