Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END316 İnsan Kaynakları Yönetimi (TS 6.1) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders işletmelerde insan kaynağı gerektiren işlerin analizi ve bu işlere uygun elemanların planlanması, işe alınmasından, bu elemanların eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlendirme ve ücret belirleme çalışmalarına kadar tüm insan kaynakları yönetme konularını ve yordamlarını örnekler ve uygulamalarla açıklamayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cascio, W. F. (2003) Managing human resources : productivity, quality of work life, profits (6th Ed. ). Boston: McGraw-Hill/Irwin. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2003) Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage (4th Ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. Gomez-Mejia, L., Balking, D., and Cardy, R. (2004) Managing Human Resources. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall Sabuncuoglu, Z. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi. Aldemir, M.C., Ataol, A., Budak G. (2004) İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir : Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stratejik insan kaynakları yönetimi, İnsan kaynakları planlaması, İş analizi ve dizaynı, İşgören bulma ve seçme, Eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, Performans değerlemesi, İş değerlemesi ve ücret yönetimi, Endüstri İlişkileri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 9 10 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Stratejik insan kaynakları yönetimi
3 İnsan kaynakları planlaması
4 İnsan kaynakları planlaması
5 İş analizi ve dizaynı
6 İşgören bulma ve seçme
7 Eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme
8 Performans değerlemesi
9 İş değerlemesi ve ücret yönetimi
10 Ara Sınav
11 Endüstri İlişkileri
12 Endüstri İlişkileri
13 İşçi sağlığı ve iş güvenliği
14 Bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232133 Endüstri Mühendislerine üretimin her sürecinde yer alan insan unsurunun başarı, verimlilik ve kârlılıktaki önemini benimsetmek
2 1232134 Kurumsal insan yönetimi (kadrolama, başarı değerleme, personel geliştirme, yönlendirme, koruma ve endüstriyel ilişkiler) konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
3 1232135 Görev tanımına uygun kişilik yapısı belirleme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 4 3
2 1 1 1 2 2 2 4 2 4 4 4
3 1 2 1 1 1 1 5 1 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek