Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END401 Üretim Planlaması ve Kontrol 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu ders, üretim planlama ve kontrol konusundaki temel problem alanları, planlama hiyerarşisi, karar zincirleri ve bu kararların yönetsel aktivitelerle ilişkileri ile ilgili temel anlayışı geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fatih YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manufacturing Planning and Control Systems, T., E., Vollmann, W., L., Berry, D., C., Whybark, 1997 Üretim Planlama ve Kontrol, Tanyaş, M., Başkak, M. İrfan Yayıncılık, 2013 Manufacturing Planning and Control Systems, T., E., Vollmann, W., L., Berry, D., C., Whybark, 1997 Silver, E.A., Pyke, D.F., and Peterson, R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 1998. Johnson, L.A., and Montgomery, D.C., Operations Research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley, 1974. Vollman, T.E., Berry, W.L. and Whybark, D.C., Manufacturing Planning and Control Systems, Irwin, 3rd Edition, 1992. Nemhauser, G.L., and Rinnooy Kan, A.H.G., (editors), Logistics of Production and Inventory, North-Holland, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim sistemleri, Üretim planlama ve kontrol, Talep tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi işlemlerinin yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim ve üretim sistemi kavramı Üretim sistemlerini ve sınıflandırılması Üretim yönetimi kavramı üretim planlama ve kontrol ÜPK-1.docx
2 Talep tahmini kavramı ve yöntemleri Talep tahmini aşamaları Talep tahminlerinin sınıflandırılması Çok etmenli analizler ÜPK-2.docx
3 Talep tahminleri Zaman Serisi Analizleri ÜPK-3.docx
4 Malzeme yönetimi Stok ve Envanter kavramı stok sınıflandırma Stok maliyetleri ÜPK-4.docx
5 Üretim planlama stratejileri ÜPK-5.docx
6 Üretim planlama stratejileri Toplu üretim planlama Ana üretim planlama ÜPK-6.docx
7 Stok kontrol ve stok kontrol modelleri Malzeme ihtiyaç planlaması Ürün ağacı ÜPK-7.docx
8 Ara Sınav ÜPK-8.docx
9 Malzeme İhtiyaç Planlaması ÜPK-9.docx
10 Kapasite planlaması ÜPK-10.docx
11 Montaj Hattı Dengeleme ÜPK-11.docx
12 Montaj Hattı Dengeleme ÜPK12.docx
13 Üretim Çizelgeleme ÜPK-13.docx
14 Dönem sonu sınavı ÜPK-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424086 İşletme, üretim, arz, talep, kapasite, üretim planlama gibi temel kavramlar ve işletme bölümleri hakkında fikir sahibir.
2 1405858 İşletmelerde yapılan uzun-orta ve kısa dönemli planları hazırlayabilir. Talep tahmin teknikleri, kapasite planlama, stok kontrol çalışmaları yapabilir.
3 1410625 Toplu üretim planlama, ana üretim çizelgeleme ve tezgahlara iş yükleme emirleri hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 4 3 3 4 3 2 2 3
2 2 2 2 5 2 3 4 3 3 3 4
3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek