Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END461 Güvenilirlik ve Bakım Planlama (TS 71.) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bakım faaliyetleri bir işletmenin müşteri beklentilerini zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasının sağlanmasında anahtar rol oynayan faaliyetlerdendir. Bu ders kapsamında bakım planlanması için esas teşkil edecek analizlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sermin Elevli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa Köksal, Bakım Planlaması, Seçkin, 2007 Akın B.; Hata Türü ve Etkileri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi, 1998 Blanchard B.S. and Fabrycky W.J.; Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, 1998 Bowman M.S.; Applied Economic Analysis for Technologists, Engineers and Managers, Prentice Hall, 1999 Jones R.B.., Risk Based Management: A Reliability Centered Approach, Gulf Publishing, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güvenilirlik Analizine Giriş, Arıza Oranı Kuralları, Paralel ve Seri Bağlı Sistemde Güvenilirlik, Güvenilirliğin Maliyeti, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Hata Ağacı Analizi, Bakım Kolaylığı ve Tamir Oranı, Hazır Bulunma Oranı, Ekonomik Ömrün Tespiti, Bakım Türleri, Güvenilirlik Esaslı Bakım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Güvenilirlik, Arızalar Arası Ortalama Süre, Arıza Oranı, Banyo Küveri Eğrisi
3 Güvenilirlik Hesaplamalarında Kullanılan Olasılık Dağılımları
4 Üstel Dağılım ve Normal Dağılım Nomografı
5 Seri ve Paralel Bağlı Sistemde Güvenilirlik
6 Yedek Kullanımın Güvenilirliğe Etkisi
7 Hata Ağacı Analizi
8 Hata Türü ve Etkileri Analizi
9 Bakım Kolaylığı, Tamir için Ortalama Süre
10 Ara Sınav
11 Bakım Kolaylığı Hesaplamalarında Kullanılan Olasılık Dağılımları
12 Hazır Bulunma
13 Bakım Türleri
14 Bakım Faaliyetlerinin Ekonomik Değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494068 Bakımın işletme faaliyetleri üzerindeki etkisini ve önemini anlar
2 1494069 Bakım verilerini analiz ederek bakım planlaması yapabilir
3 1494067 Hata Türü ve Etkileri Analizi ile Hata Ağacı Analizini kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 1 4 4 5 3 1 3
2 4 5 4 5 3 4 4 3 3 1 3
3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek