Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END453 Modern Üretim Prosesleri (TS 7.1) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

İmalat ve hizmet sistemlerindeki montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek. Üretim sistemlerinde farklı şekillerde tasarlanmış olan montaj hatlarında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak. Değişik tipteki montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Ahad FURUGİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Askin, R.G. and Standridge, C.R., (1993), Modelling and Analysis of Manufacturing Systems, John Wiley and Sons, Inc. (Ders Kitabı) - Scholl, A., (1999), Balancing and Sequencing of assembly Lines, 2nd ed., Physica Verlag.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim sistemleri, Montaj hatları ,Montaj hatları-sınıflandırma ,MHD kavramları, Tek modelli deterministik montaj hattı: sezgiseller, Sezgiseller: en fazla izleyen görev; kilbridge-wester sezgiseli; sıralanmış pozisyon ağırlık yöntemi; comsoal; en büyük küme kuralı, Optimal yöntemler: 0-1 tam sayılı programlama modeli; amaç programlama modeli, Tek modelli stokastik montaj hattı dengeleme problemi , Çok modelli montaj hattı dengeleme problemi, Karma modelli montaj hattı dengeleme problemi , U tipi montaj hatları, Paralel montaj hatları, Çift taraflı (two-sıded) montaj hattı dengeleme ,Maliyet tabanlı (cost orıented) montaj hattı dengeleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim sistemleri ve montaj hatları: Siparişe göre üretim, Parti üretimi, Seri üretim, Transfer hatları, Montaj hatları, Terminoloji ve tanımlar. END453, Modern Üretim Prosesleri , 1. Hafta.pdf
2 Montaj hattı dengeleme problemi: Montaj hattı dengeleme (MHD) ön hesaplamaları, MHD probleminin sınıflandırılması, MHD problemlerinde karmaşıklık.. END453, Modern Üretim Prosesleri , 2. Hafta.pdf
3 Tek modelli deterministik MHD problemi sezgisel yöntemler: Kilbridge-Wester yöntemi, COMSOAL yöntemi. END453, Modern Üretim Prosesleri , 3. Hafta.pdf
4 Tek modelli deterministik MHD problemi sezgisel yöntemler: RPWT Yöntemi, En büyük küme kuralı. END453, Modern Üretim Prosesleri , 4. Hafta.pdf
5 Tek modelli deterministik MHD problemi optimal yöntemler: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli, Amaç programlama modeli. END453, Modern Üretim Prosesleri , 5. Hafta.pdf
6 Tek modelli stokastik MHD problemi: Genel tanımlar ve stokastik hat dengelemeyle ilgili konular, maliyet tabanlı dengeleme END453, Modern Üretim Prosesleri , 6. Hafta.pdf
7 Çok modelli deterministik MHD problemi: Çok modelli MHD problemi tanımı, Model sıralama yöntemleri. END453, Modern Üretim Prosesleri , 7. Hafta.pdf
8 Ara Sınav
9 karışık modelli deterministik MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Karışık modelli hatlar,bir sezgisel, Tamsayılı prog. modeli, model sıralama. END453, Modern Üretim Prosesleri , 9. Hafta.pdf
10 karışık modelli deterministik MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: model sıralama. END453, Modern Üretim Prosesleri , 10. Hafta.pdf
11 U tipi montaj hatları, U tipi MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Tanımlar ve terminoloji, U tipi MHD problemi, U-COMSOAL yöntemi, U-RPWT yöntemi END453, Modern Üretim Prosesleri , 11. Hafta.pdf
12 U tipi MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli. END453, Modern Üretim Prosesleri , 12. Hafta.pdf
13 Paralel MHD problemi, sezgisel ve optimal yontemler: Paralel montaj hatları, Tam sayılı programlama modeli, Paralel-COMSOAL sezgisel END453, Modern Üretim Prosesleri , 13. Hafta.pdf
14 Maliyet tabanlı montaj hattı dengeleme: tanımlar, matematiksel model ve bir sezgisel metot. END453, Modern Üretim Prosesleri , 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231850 İmalat ve hizmet sistemlerindeki montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek
2 1231851 Üretim sistemlerinde farklı şekillerde tasarlanmış olan montaj hatlarında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak.
3 1231852 Değişik tipteki montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4
2 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4
3 4 4 3 5 5 2 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek