Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END455 Zeki İmalat Sistemleri (TS 7.1) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Günümüzde kütle üretiminden isteğe göre özelleştirilmiş üretime geçişin getirdiği değişime adaptasyonu karşılayabilmek ihtiyacının önemle ortaya koyduğu zeki imalat sistemlerinin tanıtılması, incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fatih YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Computational Intelligence in Manufacturing Handbook, Jun Wang, Andrew Kusiak, 2001 2. Yapay Sinir Ağları , Ercan Öztemel, 2003 3. Uzman sistemler: Bir Yapay Zeka Uygulaması, Novruz Allahverdi, 2002. 4. Kusiak, A., Intelligent Manufacturing Systems, Prentice Hall International Editions, New Jersey, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zeki imalat sistemlerinin incelenmesi, özellikleri, geleneksel imalat sistemlerinin zeki imalat sistemlerine dönüşüm süreci, zeki sistemlerin imalatta uygulama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel imalat sistemlerinin değerlendirilmesi
2 Zeki İmalat Sistemlerine Olan İhtiyaç ve İmalat sistemlerinde Zekanın Ortaya Çıkması
3 Zeki İmalat Sistemlerinin İncelenmesi
4 Zeki Makinalar
5 Zeki Tasarım
6 Zeki Proses Planlama
7 Zeki Üretim Planlama
8 Uzman Sistem Kabuğunun Anlatımı
9 Zeki Üretim Planlama
10 Ara Sınav
11 Zeki Kalite Sistemleri
12 Zeki Kalite Sistemleri
13 Otomatik Taşıma Sistemleri
14 Zeki İmalat Sistemlerinde Etmen-Tabanlı Yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232130 Zeki İmalat sistemlerini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir.
2 1232131 Bir zeki imalat sistemi modeli geliştirebilir. Geliştirilen zeki imalat sisteminin sonuçlarını değerlendirebilir.
3 1232132 İmalat sistemlerinde zekanın ne amaçla ve nasıl kullanıldığını irdeleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 4 5 3 1 2 4
2 3 3 3 4 3 4 5 3 1 2 4
3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek