Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB209 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, akışkanların durgun ve hareketli olduğu sistemlerde; basınç, basınç kuvveti, akış hızı, basınç kayıpları gibi temel büyüklüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Mustafa Mortaş

Ön Koşul Dersleri

Matematik I Matematik II Fizik I Fizik II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel bilgiler, birim sistemleri, akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akım türleri, akımda kütlenin korunumu, süreklilik denklemi, ideal akışkanlarda hareket denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, ideal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak Yok Yok 1_Genel birim çevirme ve akışkanlar mekaniği ilkelerinin anlatılması.pdf
2 Durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişimi kavramak Yok Yok 2_akıskanlar mekanigi.pdf
3 Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek Yok Yok 3_akıskanlar mekanigi.pdf
4 Dalmış yüzeylere etkiyen akışkan kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek Yok Yok 4_akıskanlar mekanigi.pdf
5 Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek Yok Yok 5_akıskanlar mekanigi.pdf
6 Akış sistemlerinde süreklilik (Kütlenin Korunumu) ilkesini kavramak ve uygulayabilmek Yok Yok 6_akıskanlar mekanigi.pdf
7 Boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek Yok Yok 7_akıskanlar mekanigi.pdf
8 Akış sistemlerinde Enerjinin Korunumu ilkesini kavramak Yok Yok 8_akıskanlar mekanigi.pdf
9 Arasınav Yok Yok
10 Enerjinin Korunumu ilkesini akış sistemlerine uygulayabilmek Yok Yok 10_akıskanlar mekanigi_2_.pdf
11 Boru ve kanal akışlarında görülen akış türlerinin (laminer ve türbülanslı) karakteristiklerini kavramak Yok Yok 11_akıskanlar mekanigi.pdf
12 Boru ve kanal akışlarında, sürekli ve yerel kayıpların oluşumunu kavramak ve basınç kayıplarını hesaplayabilmek Yok Yok 12_akıskanlar mekanigi.pdf
13 Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek Yok Yok 13_akıskanlar mekanigi.pdf
14 Final Sınavı Yok Yok 14_akıskanlar mekanigi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352625 Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek
2 1366326 Enerjinin Korunumu ilkesini akış sistemlerine uygulayabilmek
3 1366057 Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak
4 1383641 Boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek
5 1403879 Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
5 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek