Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB207 Kütle ve Enerji Denklikleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders gıda mühendisliği öğrencilerine kütle ve enerji denkliklerinin gıda sanayindeki uygulamaları hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sadettin TURHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özkan M., Cemeroğlu B., Türkyılmaz, M. 2011. Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 43, Ankara. 2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Technical University, Ankara. 3. Himmelblau D.M., Riggs J.B. 2004. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Prentice- Hall İnternational, London. 4. Yalçın H., Gürü, M. 2000. Stokiometri. Palme Yayınları: 159, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stokiometrik hesaplarda problem çözme tekniği, kütle dengesi, kararlı halde (sürekli rejim) çalışan fiziksel işlemler için açık sistemler, geri devir, by pass ve purge (tavsiye) içeren sistemler için kütle dengeleri, reaksiyonsuz ve açık sistemler için genel enerji dengesi, enerji üretimi veya enerji tüketimi olan sistemlerde enerji dengesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boyutlar ve Birimler Şablon1.docx
2 Gıdaları bazı fiziksel özellikleri Şablon2.docx
3 Kütle denklikleri Şablon3.docx
4 Kütle denkleri Şablon4.docx
5 Kütle denklikleri Şablon5.docx
6 Kütle denklikleri Şablon6.docx
7 Kütle denkleri Şablon7.docx
8 Ara sınav Şablon8.docx
9 Kütle denklikleri Şablon9.docx
10 Enerji denklikleri Şablon10.docx
11 Ara sınav Şablon11.docx
12 Enerji denklikleri Şablon12.docx
13 Enerji denklikleri Şablon13.docx
14 Genel değerlendirme Şablon14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372682 Problem kurma ve çözme mantığını anlama ve kullanma becerisini kazanma
2 1404034 Ana kavramları ve bu bilginin bir gıda işlemi ile ilgili temel ısı ve kütle denkliği problemlerinin çözümüne nasıl uygulanacağını öğrenme
3 1424552 Konu ile ilgili çeşitli problemleri çözerek gıda işleme terminolojisi ve gıda işleme yöntemlerinin temel uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4 5
3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek