Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB211 Termodinamik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Saf madde ve ideal gaz denklemleri davranışını tanımlamak, kararlı ve kararsız şartlar altında analizin açık ve kapalı sistemlerde termodinamik sorunlarını içerir; bu yüzden farklı mühendislik problemlerine termodinamiğin enerji tasarrufu ve ikinci hukuk kavramını uygulama becerisi kazanmak, Farklı sorunlar için iletim, taşınım ve basit radyasyon ısı transferi ve temel fizik uygulamak , farklı güç ve soğutma çevrimlerindeki Termodinamik analizini yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa MORTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yunus A Cengel Thermodynamics An Engineering Approach, SI Version , 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gaz özellikleri, ideal gaz denklemi. Enerjinin korunumu. Kütlenin korunumu. Enerji türleri. Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot döngüsü ve güç çevrimleri. Soğutma döngüleri, Sabit ısı iletimi, kompozit maddeler için termal dirençleri. Konveksiyon ve Radyasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve birimler Yok Yok
2 Gaz Özellikleri ve Basınç Yok Yok
3 Ideal Gaz Yok Yok
4 Enerji Türleri Yok Yok
5 Termodinamik terminolojisi ve süreci Yok Yok
6 Termodinamiğin kütle dengesi ve birinci yasası Yok Yok
7 Termodinamiğin birinci yasası Yok Yok
8 Termodinamiğin ikinci yasası Yok Yok
9 Arasınav Yok Yok
10 Gaz güç çevrimleri (Otto, Dizel ve Çift çevrim) Yok Yok
11 Saf madde ve özellikleri tablolardan bulma Yok Yok
12 Isı Transferi Soğutma çevrimi Yok Yok
13 Kimyasal Tepkimeler Yok Yok
14 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355600 Farklı termodinamik işlemleri için saf maddenin özelliğini belirlemek
2 1361885 Kararlı ve kararsız hal koşullarında kapalı ve açık sistem analiz etmek için termodinamiğin birinci yasası uygulamak
3 1357444 Farklı güç / soğutma çevrimlerini analiz etmek ve performans parametresinin genel döngüsü belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 3 3 2 2 2
2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3
3 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek