Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT106 Olasılık ve İstatistik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Harita Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Olasılığa Giriş, Vedat Sağlam, Murat Sağır, Erdinç Yücesoy Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz İstatistik, Shaum's Outlines Mühendisler ve Fenciler için Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sheldon M. Ross. Matematiksel İstatistiğe Giriş, Yılmaz Akdi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılığa giriş, temel kavramlar
2 Olasılık ölçüsü, olasılık ölçüsünün özellikleri, bir olayın olasılığı, koşullu olasılık, olayların bağımsızlığı
3 Toplam olasılık formülü, Bayes formülü
4 Rastgele değişken, Dağılım fonksiyonu ve dağılım fonksiyonunun özellikleri
5 Kesikli ve sürekli olasılık (yoğunluk) fonksiyonları, Beklenen değer, varyans, kovaryans ve korelasyon kavramları
6 Kesikli dağılımlar: Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım, Negatif Binom dağılımı
7 Sürekli dağılımlar: Normal dağılım ve özellikleri
8 Sürekli dağılımlar: Üstel dağılım, Gamma dağılımı, Beta dağılımı ve özellikleri
9 Arasınav
10 Merkezi Limit Teoremi, Chebshev eşitsizliği
11 Temel İstatistik Kavramları: İstatistik, Tanımlayıcı İstatistik, Çıkarımsal İstatistik, kitle,parametre, örneklem, veri, Merkezi eğilim ölçüleri.
12 Örnekleme dağılımları
13 Tahmin teorisi
14 Tahmin edicilerde aranan özellikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130925 İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlamak.
2 1124607 Bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamak
3 1160235 Karar problemlerinde gerekli bilgileri elde etmede temel veri yapılarını tanımlamak ve farklarını ortaya koymak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 1 2 4 3 1 2 1 1 1
2 3 4 1 2 4 3 1 2 1 1 1
3 4 4 1 2 4 3 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek