Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT203 Kartografya 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Kartografya ve harita projeksiyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçak, E., 1984. Harita Projeksiyonları, KTÜ Yayınları, Genel Yayın No: 81 , Trabzon. Uçar, D., İbbüker, C. ve Bildirici, Ö., 2004. Matematiksel Kartoğrafya, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul. Maling, D. H., 1992. Coordinate Systems and Map Projections, 2nd edition, Pergamon Press, Oxford. Clarke, K. C., 1995. Analytical and Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey. BEKTAŞ S., 2009, Pratik Jeodezi,OMÜ yayını, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerin Biçimi ve Büyüklüğü. Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında deformasyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları. Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri. Konik Projeksiyonlar. Kartoğrafya; temel kavramlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 20 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeryüzünün Biçimi ve koordinat sistemi, projeksiyonların sınıflandırılması. kartografya_2019_2020_derya_ozturk.ppt
gao_prj_2019_2020_derya_ozurk.ppt
2 Yer küresini tanımlayan koordinat sistemleri.
3 Projeksiyon eşitlikleri deformasyonlar.
4 Ortodrom ve Loksodrom eğrisi.
5 Küre üzerinde alan hesabı, pafta bölümlemesi.
6 Düzlem projeksiyon.
7 Düzlem projeksiyon.
8 Silindirik projeksiyon.
9 Silindirik projeksiyon.
10 ARA SINAV
11 Konik projeksiyon.
12 Konik projeksiyon.
13 Gauss-Kruger projeksiyonu.
14 UTM projeksiyonu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196191 Kartografya ile ilgili temel kavramları anlayabilecek.
2 1203272 Kartografya ile ilgili temel problemleri çözebilecek.
3 1182161 Kartografya alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek