Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT303 Dengeleme Hesabı-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Hata ve düzeltme kavramları, dengeleme hesabını genel kavramları öğrenmek, dolaylı ölçüler dengelemesini öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dengeleme Hesabı, Sebahattin Bektaş, Omu Yayınları Dengeleme Hesabı, Hüseyin Demirel, Yıldız üniversitesi yayınları. Dengeleme Hesabı I, Ergun Öztürk, Muzaffer Şerbetçi, KTÜ yayınları Dengeleme Hesabı II, Ergun Öztürk, Muzaffer Şerbetçi, KTÜ yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hata ve düzeltme kavramları, hata ölçütleri, varyans-kovaryans-ters ağırlık-ağırlık matrisleri, Dengeleme hesabı genel kavramlar amaç fonksiyonları, en küçük kareler dengelemesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
23 Proje Sunma 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 hata ve düzeltme kavramları Dengeleme Hesabı I_1. Hafta.pdf
2 gerçek değer ,kesindeğer Dengeleme Hesabı I_2. Hafta.pdf
3 duyarlık ölçütleri Dengeleme Hesabı I_3. Hafta.pdf
4 varyans ,kovaryans ve korelasyon Dengeleme Hesabı I_4. Hafta.docx
5 hata yayılma kuralı Dengeleme Hesabı I_5. Hafta.pdf
6 ortalama hata hesabı Dengeleme Hesabı I_6. Hafta.pdf
7 dengelemenin ilkesi EKK ve EKT ileleri Dengeleme Hesabı I_7. Hafta.pdf
8 dengelemenin matematik modeli Dengeleme Hesabı I_8. Hafta.pdf
9 ara sınav
10 düzeltme denklemleri Dengeleme Hesabı I_10-11. Hafta.pdf
11 normal denklemler Dengeleme Hesabı I_10-11. Hafta.pdf
12 normal denklemlerin çözümü Dengeleme Hesabı I_12-13. Hafta.pdf
13 normal denklemler ters matrisinin hesabı Dengeleme Hesabı I_12-13. Hafta.pdf
14 düzeltme denklemlerinin indirgenmesi Dengeleme Hesabı I_14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146584 gerçek değer, kesin değer, varyans kovaryans, korelasyon, hata ve düzeltme kavramlarını bilir ve hesaplar.
2 1142215 en küçük kareler ve enküçük toplam ilkesini bilir
3 1180461 düzelteme denklemleri yazıp doğrusallaştırabilir
4 1125507 normal denklemleri kurar tersmatris hesaplar ve dengeli bilinmeyenleri düzeltmeleri dengeli ölçületri hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek