Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT307 Fotogrametri-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fotogrametrinin temel matematiksel ve fiziksel temellerini detaylı bir şekilde vermek ve ayrıca stereo görüntüler ve kamera geoemtrilerini detaylıca öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Sedat DOĞAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraus K., 2003. Photogrammetry (vol.1 and vol.2) .Dümmler Verlag, Bonn. Altan O ve diğ.2007. Fotogrametri (Türkçe Çeviri: Kraus, K.), İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fotogrametrinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, uygulama alanları, sınıflandırılması. Projektif ve Perspektif İzdüşüm Geometrisi. Kamera ve resimlerin iç ve dış yöneltme elemanları. Fotogrametride Koordinat Sistemleri. Kolinarite ve Koplanarite Bağıntıları, Fotogrametrik kameralar, çeşitleri, yapısı. Analog ve Dijital Görüntüler, Noktanın, doğrunun ve düzlemin projektif izdüşümleri, Fotoğraflarda ölçek, Görüntülerdeki perspektif bozulmaların giderilmesi, Yükseklik farklarından oluşan hataların giderilmesi, Konum ve yükseklik duyarlığı. Fotoğraf çekim planlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotogrametrinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, uygulama alanları, sınıflandırılması. FotogrametriKitap.jpg
şekiller.ppt
2 Projektif ve perspektif izdüşüm geometrisi. Kamera ve resimlerin iç ve dış yöneltme elemanları.Fotoğraflarda ölçek.
3 Noktanın, doğrunun ve düzlemin projektif izdüşümleri
4 Fotogrametride koordinat sistemleri. Fotogrametrik kameralar. Analog ve dijital görüntüler.
5 Kameralarda distorsiyon hataları ve matematiksel modelleri
6 Kolinarite ve koplanarite bağıntıları
7 Görüntülerdeki perspektif bozulmalar. Tek resimdeki perspektif hataların giderilmesi
8 Yükseklik farklarından oluşan hatalar ve bunların giderilmesi
9 Normal durumun hata teorisi, konum ve yükseklik duyarlığı.
10 Arasınav.
11 Fotoğraf çekim planlaması.
12 Görüntülerde kaçış noktası (vanishing point) ve kaçış düzlemleri geometrisi.
13 Kaçış noktası ile görüntülerin rektifikasyonu.
14 Tek resim ile fotogrametrik uygulama örnekleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117725 Görüntülerde oluşan perspektif hataların doğasını ve formel dille nasıl ifade edileceğini öğrenir.
2 1149040 Hataların, en aza indirilmesi için resim çekim planlarının nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenir.
3 1126459 Fotogrametrik kameraların özelliklerini, fiziksel çalışma prensiplerini ve bu prensiplerin hangi model ve yaklaşımlarla belirlendiğini öğrenir.
4 1137032 Fotogrametrinin tanımını, temel felsefesini ve uygulama alanlarını öğrenir.
5 1162697 Kameraların distorsiyon hatalarını, bunların nasıl giderileceğini ve kamera kalibrasyonunu öğrenir.
6 1167802 Projektif ve perspektif izdüşüm geometrisini ve bunların fotogrametri ve fiziksel gerçeklikle ilişkisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3 3
4 3
5 3
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek