Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT306 Jeodezi-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Kürenin düzleme projeksiyonu, Elipsoidin UTM ve düzleme konform projeksiyonu.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattin Bektaş Prof.dr. Sebahattın Bektas

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-PRATİK JEODEZİ, Prof.Dr. Sebahattin BEKTAŞ 2-JEODEZİ I-II, Prof.Dr. Ahmet AKSOY 3-Matematik Jeodezi, Prof.Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Projeksiyonun genel tanımı ve kavramları. Kürenin düzleme ordinat koruyan projeksiyonu. Küre yüzeyinde Jeodezik hesaplamaların indirgemelerle düzlem esaslara göre yapılması, Kürenin düzleme Gauss- Krügerkonformprojeksiyonu. Soldner ve coğrafi koordinatlar ile Gauss-Krüger koordinatları arasında dönüşümler, Elipsoid geometrisi, ölçülerin elipsoid yüzeyine indirgemesi, elipsoid yüzeyinde jeodezik hesaplamalar, elipsoidal coğrafi koordinatlarla Jeodezik koordinatlar arasında dönüşümler, Coğrafi Koordinatlara Göre Pafta Bölümlemesi, Pafta Köşe Koordinatları Hesabı, izometrik parametreler, konformprojeksiyonun temel şartları, Cauchy-Riemann Diferansiyel denklemleri, elipsoidin düzleme Gauss-Krüger projeksiyonunda indirgemeler ve temel ödev hesaplamaları, UTM Projeksiyonları, Gauss-Krüger projeksiyonunda dilim dönüşümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
54 Ev Ödevi 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 soldner projeksiyon sistemi matjeo7 wrd belgesi-dönüştürüldü.pdf
2 GKP sistemi matjeo8-dönüştürüldü.pdf
3 dilim dönüşümleri
4 kürede indirgemeli hesaplamalar matjeo9-dönüştürüldü.pdf
5 elipsoide jeodezik ölçülerin indirgenmesi JEODEZİ 2_ödevi.docx
6 elipsoide jeodezik hesaplamalar matjeo10-dönüştürüldü.pdf
7 elipsoidin düzleme GKP projeksionu
8 elipsoidde indirgemeli hesaplamalar matjeo11-dönüştürüldü.pdf
9 arasınav
10 UTM projeksiyonu matjeo12-dönüştürüldü.pdf
11 değiştirilmiş UTM projeksiyonu
12 3 boyutlu jeodezi
13 uydu jeodezisi ve GPS
14 GPS koordinatlarından ülke koordinatlarına dönüşüm
15 Jeoid yükseklikleri enterpolasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149643 Jeodezinin tanımını ve alt bilim dallarını bilir
2 1119503 genel yüzeylerin konform tasviri ve izometrik parametreler konusunda bilgi sahibi olacak
3 1140816 elipsoidin düzleme Gauss-Kruger tasvirinin matematik özellikleri, değişik hesaplama yöntemleri ile karşılıklı koordinat hesabı yapabilecek
4 1145485 UTM pojeksiyonu haakında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek