Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT304 Dengeleme Hesabı-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Jeodezik ağların dolaylı ölçüler yöntemi ile dengelenmesi, serbest ağ dengelemesi, dengeleme sonuçlarının hipotez testleriyle analizi hakkında bilgi vermek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Matematik I,Matematik II,Fizik I,Fizik II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bektaş, S., Dengeleme Hesabı, OMU yayınları, , Samsun, 2005 Öztürk, E., Şerbetçi, M., Dengeleme Hesabı I, KTÜ Müh. Mim. Fak, Trabzon 1991. Öztürk, E., Şerbetçi, M.,Dengeleme Hesabı II, KTÜ Müh.Mim. Fak., Trabzon, 1987. Öztürk, E., Şerbetçi, M., Dengeleme Hesabı III, KTÜ Müh.Mim. Fak., Trabzon 1992. Ulsoy, E.,. Dengeleme Hesabı- En Küçük Kareler Metodu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İstanbul, 1974. Wolf, P. R., Ghilani, C. D., Adjustment Computations- Statistics and Least Squares in Surveying and GIS, New York, 1997. Demirel, H. Dengeleme Hesabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrultu-kenar ağlarının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenmesi, Nivelman ağlarının dolaylı ölçüler yöntemi ile dengelenmesi, Duyarlık ve güvenirlik ölçütleri, Hipotez testleri, Serbest ağ dengelemesi, Dengelemenin matematik modelinin testi, Uyuşumsuz ölçüler testi Koordinat dönüşümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
22 Proje Hazırlama 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 12 8 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dolaylı ölçüler dengelemesi Dengeleme HesabıII_I_Hafta.pdf
2 Doğrultu-kenar ağlarının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenmesi Dengeleme Hesabı II_2 Hafta Ders Notu.pdf
3 Nivelman ağlarının dolaylı ölçüler yöntemi ile dengelenmesi Dengeleme Hesabı II_3 Hafta Ders Notu.pdf
4 GPS ağlarının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenmesi
5 GPS nivelmanı
6 Duyarlık ve güvenirlik ölçütleri
7 Serbest ağ dengelemesi ile nivelman ağı dengelemesi
8 Serbest ağ dengelemesi ile nirengi ağı dengelemesi
9 Arasınav
10 Hipotez testleri
11 Dengelemenin matematik modelinin testi
12 Uyuşumsuz ölçüler testi
13 2 boyutlu dengelemeli benzerlik ve Afin koordinat dönüşümleri
14 3 boyutlu Benzerlik Koordinat dönüşümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163541 Jeodezik kontrol ağlarında matematik modeli kurmayı öğrenecek.
2 1155440 Jeodezik ağların serbest dengelenmesini ve uygulama alanlarını öğrenecek.
3 1155778 Jeodezik ağların duyarlık ve güven ölçütlerini hesaplayıp yorumlayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek