Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT401 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramlarının ve prensiplerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yomralıoğlu, T., 2005. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, IBER Ofset, Trabzon. Tecim, V., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset, Ankara. Masry, S. E., Lee, Y. C., 1988. An Introduction to Digital Mapping, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada. Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA. Michael N. DeMers, 2005. Fundamentals of Geographic Information Systems, 3rd Edition, Wiley & Sons, New York, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

CBS'nin teorisi; Veri yapıları; Veri standartları; Mekansal veriler, öznitelik verileri; Topoloji; Mekansal sorgulamalar ve analizler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Temel kavramlar ve tanımlar 1_cbs_derya_ozturk.ppt
2_cbs_mekansal_analizler_derya_ozturk.ppt
2 - CBS, CAD ve VTYS arasındaki farklar - VTYS’nin ve CBS’nin işlevleri
3 - Mekansal Verinin Özellikleri - Mekansal Veri Elemanları
4 - Raster ve vektör veri modelinin karşılaştırılması - Raster-vektör ve vektör-raster dönüşümü
5 Raster Veri Modeli - Raster veri sıkıştırma yöntemleri
6 Vektör Veri Modeli - Spagetti veri modeli, Topolojik veri modeli - Spagetti ve topolojik veri modeli arasındaki farklar
7 - CBS’de topoloji kavramı - Çizge teorisi - Topolojik veri yapıları: DIME, POLYVRT, CARIS
8 Topolojik hatalar
9 - CBS’de veri kaynakları ve verilerin toplanması - Veri kalitesi
10 ARASINAV
11 Sayısal Yükseklik Modelleri
12 Mekansal sorgulama ve mekansal analiz
13 Vektör tabanlı mekansal veri analizi
14 Raster tabanlı mekansal veri analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160967 CBS’nin temel bileşenlerini açıklar.
2 1165430 CBS, CAD ve VTYS arasındaki farkları açıklar.
3 1178355 Veri yapılarını ve verileri CBS’de etkin bir biçimde nasıl organize edeceğini kavrar.
4 1157170 Mekansal sorgulama ve analizleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek