Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT403 Aplikasyon 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Mühendislik ölçmeleri konusuna giren her tür yapı ve taşınmazın aplikasyon işlemlerini ve yol ölçmeleri konusunda önemli bir kavram olan yatay ve düşey kurpların aplikasyonu konusunda gerekli bilgi birikimini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Sibel Uzun

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, Ö., 2000, Mühendislik Ölçmeleri, Üniversite Yayın No :YTÜ.İN. DN -2000, İstanbul Tüdeş, T., 1995, Aplikasyon, K.T.Ü. M.M.F., Fakülte yayın no: 42, Trabzon. Kavanagh, B. F., Glenn Bird, S. J., Surveying, Princeples and Application, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio, 2000, Bannister, A., Raymond, S., and Baker, R. Surveying, Sixth edition, Longman Scientific and Technical, 1992. Aydın, Ö.,2000, Madencilik Ölçmeleri, Üniversite Yayın No :YTÜ.İN. DN -2000,0542 İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yatay ve düşey aplikasyon elemanlarının farklı yöntemlerle hesaplanması, parsel ve bina aplikasyonu, kurp hesapları ve aplikasyonu, birleştirme eğrileri ve aplikasyonu, Tünel ve yeraltı yapıları ile ilgili ölçü ve hesaplamalar, mühendislik projeleri ve harita mühendisliği hizmetleri, projelerde istikşaf ve uygulama aşamalarında harita mühendisinin yeri, projelerin gerçekleşme mevzuat ve yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 14 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 5 8 40
20 Rapor Hazırlama 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aplikasyon kavramı Aplikasyon.pdf
2 Parsel ve bina aplikasyonu
3 Yatay ve düşey aplikasyon
4 Kurp kavramı ve kurpların özellikleri
5 Kurp hesapları
6 Kurpların aplikasyonu, dik koordinat yöntemi
7 Kurpların aplikasyonu, kutupsal koordinat yöntemi
8 Kurpların diğer yöntemlerle (ardışık teğetler yöntemi, dörtte bir yöntemi) aplikasyonu
9 Arasınav
10 Özel eğriler ve kullanım ilkeleri
11 Özel eğri türleri (klotoid, lemniskat, 2R yarıçaplı daire vb)
12 Özel eğrilerin aplikasyonu
13 Düşey kurplar
14 Düşey kurpların aplikasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137955 Yatay ve düşey aplikaston yöntemlerini, donanımlarını ve prensiplerini öğrenecek
2 1138034 Aplikasyon kavram ve tekniklerini öğrnecek
3 1119822 Yatay ve düşey kurp kavramını ve kurpların aplikasyonunu öğrenecek
4 1162480 Geçiş eğrisi kavramı, geçiş eğrisi kullanım ilkeleri ve geçiş eğrilerinin aplikasyonunu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek