Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT407 Uzaktan Algılama 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Uzaktan algılamanın temel kavramlarının ve sayısal görüntü işleme tekniklerinin öğretilmesi, uzaktan algılama yazılımıyla temel analizlerin gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya Öztürk

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Campbell, J. B., 1996. Introduction to Remote Sensing, Second edition, The Guilford Press. Lillesand, T.M , Kiefer, R.W., 1997. Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley Sons, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uzaktan algılamanın temel prensipleri; Sayısal görüntü işleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Uzaktan Algılama: Tarihçe, gelişim, tanımlar ve kavramlar, temel prensipler - Uzaktan algılama uygulamaları uzaktan_algılama_derya_öztürk.ppt
2 - Enerji kaynakları, elektromanyetik spektrum - Elektromanyetik enerjinin atmosfer ve yeryüzeyiyle etkileşimi
3 Uydular ve karakteristikleri
4 Algılayıcı türleri
5 Çözünürlük kavramı: Mekansal, spektral, radyometrik ve zamansal çözünürlük
6 - Termal, mikrodalga ve hiperspektral algılamanın temel prensipleri - LiDAR
7 - Görüntü yorumlamanın temel prensipleri ve adımları - Görsel yorumlama teknikleri
8 - Sayısal görüntü işleme - Görüntü işleme: Yazılım ve donanım
9 - Radyometrik düzeltme - Geometrik düzeltme
10 ARASINAV
11 Görüntü iyileştirme
12 - Temel bileşenler analizi - Bitki indeksi algoritmaları
13 Görüntü sınıflandırma - Kontrolsüz sınıflandırma - Kontrollü sınıflandırma
14 Sınıflandırma doğruluğunun değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352289 Uydu görüntülerinderinde geometrik ve radometrik düzeltmeyi öğrenir ve açıklar.
2 1360379 Uzaktan algılama uygulamalarında kullanılan uydu görüntülerini bilir.
3 1357080 Uzaktan algılamanın temel prenspileri, kavramları ve terminolojisini öğrenir ve açıklar.
4 1376195 Sayısal görüntü işleme tekniklerini öğrenir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek